Nákupní košík: Zatím prázdný
Seznam školení

Aplikace norem pro bezpečnost strojů a strojních zařízení (AUT-BZPC) - certifikovaný kurz

Zveme Vás na certifikovaný kurz zaměřený na legislativní část v oblasti bezpečnosti elektrického zařízení strojů a technických zařízení a její řešení v souladu s návrhy a s použitím prvků společnosti Schneider Electric.

Přednášky se zaměří na:

 • Informace o EU směrnicích a nařízeních vlády ČR potřebných při řešení základních požadavků na bezpečnost při konstrukci a návrhu strojních zařízení.
 • Přehled harmonizovaný evropských norem pro strojní zařízení.
 • Požadavky na průvodní dokumentaci (návod k používání).
 • Zásady pro posouzení rizika podle ČSN EN ISO 13849-1 (PL) nebo ČSN EN 62061 (SIL.)
 • Požadavky na vypracování ES prohlášení o shodě pro strojní zařízení.
 • Ověřování elektrického zařízení u nových strojů a to podle harmonizovaných norem EU (zkoušky a měření).
 • Posuzování bezpečnosti u provozovaných zařízení v souladu s NV 378/2001 Sb. a příklad vyhodnocení zjištěných nebezpečí.
 • Povinnosti provozovatelů strojních zařízení ve smyslu zákonů č.262/2006 Sb. a č.309/2006 Sb.
 • Praktický příklad použití programu SISTEMA (IFA) při posuzování rizika strojů podle ČSN EN ISO 13849-1.
 • Prezentace nové verze SW Sistema včetně nové koncepce knihovny výrobků Schneider Electric
 • Certifikovaná zapojení bezpečnostních prvků podle ČSN EN ISO 13849-1, požívaných firmou Schneider Electric.
Toto školení nemá vypsán žádný termín.

Dodatek o školení

Školení je určeno pro:

 • výrobce strojů
 • projektanty technologických zařízení,
 • zpracovatele uživatelských programů (software),
 • odborné pracovníky údržby elektrického zařízení strojů a zařízení,
 • seřizovače,
 • revizní techniky,
 • vedoucí provozu včetně bezpečnostních techniků,
 • provozovatele (uživatele) strojů a technických zařízení, jejichž provozování může ohrozit život, zdraví zaměstnanců, majetek, životní prostředí nebo jiný veřejný zájem.

Program školení

Aplikace norem pro bezpečnost strojů a strojních zařízení

9.00 prezence účastníků
9.00 - 16.00 školení
 • Informace o EU směrnicích a nařízeních vlády ČR, potřebných při řešení základních požadavků na bezpečnost při konstrukci a návrhu strojních zařízení (SZ).
 • Přehled harmonizovaný EU norem pro SZ.
 • Požadavky na průvodní dokumentaci (návod k používání).
 • Zásady pro posouzení rizika podle ČSN EN ISO 13849-1 (PL) nebo ČSN EN 62061 (SIL.)
 • Požadavky na vypracování ES prohlášení o shodě pro strojní zařízení.
 • Ověřování elektrického zařízení u nových strojů podle harmonizovaných norem EU (zkoušky a měření).
 • Posuzování bezpečnosti u provozovaných zařízení v souladu s NV 378/2001 Sb. a příklad vyhodnocení zjištěných nebezpečí.
 • Povinnosti provozovatelů SZ ve smyslu zákonů č.262/2006 Sb. a č.309/2006 Sb.
 • Praktický příklad použití programu SISTEMA (IFA), při posuzování rizika strojů dle ČSN EN ISO 13849-1.
 • Certifikovaná zapojení bezpečnostních prvků podle ČSN EN ISO 13849-1 Schneider Electric.
16.00 konec školení
Stáhnout program v PDF
Kontaktujte nás
Ing. Jitka Hřebačková
775 933 894
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.