Nákupní košík: Zatím prázdný
Seznam školení

32. Celostátní setkání elektrotechniků

Tradiční akce určená všem elektrotechnikům, projektantům, pracovníkům obsluhy, údržby, revizním technikům, orgánům dozoru nad bezpečností práce a soukromým podnikatelům v elektrotechnice.

Těšit se můžete na přednášky:

 • o změnách v legislativě a zákonech a jejich dopadech na elektrotechniku,
 • důležité informace z Technické inspekce ČR,
 • přehledné srovnání požadavků připojovacích podmínek distribučních společností v ČR,
 • problémy při spínání a jištění LED svítidel a spínaných zdrojů (spínací proudy, selektivita jištění, dimenzování, zkraty, proudové chrániče),
 • CENTRAL STOP, TOTAL STOP - sjednocení podmínek u jednotlivých distribučních společností,
 • kompletace skříní s jističi dle ČSN EN 60670-24,
 • normativní požadavky na přepěťové ochrany,
 • rozváděče pro napájení PBZ,
 • skříně pro rozvaděče funkční při požáru zkoušené dle ČSN 730895

Školení je součástí odborného doprovodného programu při veletrhu AMPER 2018 - účastníci školení obdrží volnou vstupenku na veletrh.

Toto školení nemá vypsán žádný termín.

V ceně kurzu

 • vstupenka na AMPER 2018
 • studijní materiály - sborník
 • občerstvení

Program školení

1. den školení - 22. 3. 2018

8.00 - 8.30 prezence účastníků
8.30 - 9.30 Ing. Oldřich Küchler, ředitel Technické inspekce České republiky

Informace k důležitým legislativním změnám v elektrotechnice.

9.30 - 10.15 Ing. Jiří Horák, metodik LPE s.r.o.

Změny v elektrotechnických normách a legislativě - porovnání se stávajícími.

10.15 - 10.30 přestávka
10.30 - 11.00 Milan Dolenský, lektor LPE s.r.o.

Srovnání požadavků připojovacích podmínek distribučních společností

11.00 - 11.30 Ing. Jiří Horák, metodik LPE s.r.o.

Sjednocení podmínek pro montáž CS, TS (CENTRAL STOP, TOTAL STOP) u jednotlivých distribučních společností, nové požadavky změny normy ČSN 73 0848 Z2

11.30 - 12.30 Ing. Jan Krejčí, OEZ s.r.o.

Problémy při spínání a jištění LED svítidel a spínaných zdrojů (spínací proudy, selektivita jištění, dimenzování, zkraty, proudové chrániče)

12.30 - 12.45 přestávka
12.45 - 13.45 Ing. Jiří Horák, metodik LPE s.r.o.

Kompletace skříní s jističi na montáži podle ČSN EN 60670-24.

2. den školení - 23. 3. 2018

8.00 - 8.30 prezence účastníků
8.30 - 9.15 Ing. Daniel Sidun, jednatel společnosti KIWA sk. s.r.o.

Normativní požadavky na přepěťové ochrany

9.15 - 10.00 Ing. Michal Tipek, ASTIP Brno, s.r.o.

Umístění a vlastnosti rozváděčů pro napájení PBZ, vazba na funkční trasy

10.00 - 10.15 přestávka
10.15 - 11.00 Ing. Michal Tipek, ASTIP Brno, s.r.o.

Rozvaděčové skříně funkční při požáru s vnitřním chladicím okruhem.

11.00 - 11.45 Ing. Karel Dvořáček, lektor LPE s.r.o.

Důležité změny v novele ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN 33 2130 ed. 3

11.45 - 12.00 přestávka
12.00 - 13.00 Ing. Karel Dvořáček, lektor LPE s.r.o.

Základní předpisy pro návrh a montáž elektroinstalace v dřevostavbách, lehkých stavbách a podlahách

Doprovodný program

AMPER 2018 - VOLNÁ VSTUPENKA:

 1. Týden před školením Vám zašleme informace o akci a kód pro získání vstupenky. 
 2. Vstupenku obdržíte na základě uvedení zaslaného kódu a registrace na web. stránkách veletrhu AMPER http://www.amper.cz/voucher/
 3. Při registraci zadáte unikátní kód, který vám zašleme e-mailem týden před konáním akce. 
 4. Po registraci obdržíte na Vámi zadaný e-mail platnou vstupenku na AMPER 2018 - tuto vstupenku si prosím vytiskněte (platí jednorázově na 1 vstup, pro vstup na 2 dny musíte vyplnit registraci 2 krát). Vstupenku lze použít u všech vstupních turniketů veletrhu.

Certifikace školení

Společnost LPE s.r.o. je akreditována na MŠMT pod č.j.: 28 832/2012-25.

Související publikace

Kontaktujte nás
Ing. Jitka Hřebačková
775 933 894
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.