Nákupní košík: Zatím prázdný
Seznam školení

30. Celostátní setkání elektrotechniků

Akce určená všem elektrotechnikům, projektantům, pracovníkům obsluhy, údržby, revizním technikům, orgánům dozoru nad bezpečností práce a soukromým podnikatelům v elektrotechnice.

Aktuální témata proberou odborníci na slovo znalí. Těšit se můžete např. na přednášky z legislativy (např. se dozvíte o omezení platnosti NV 163/2002 Sb. pouze na rozvodnice s požární odolností a kouřetěsností) i z praxe (chyby v revizních zprávách, přepěťová ochrana - možné postupy při měření) a mnoho dalšího. Školení je součástí odborného doprovodného programu při veletrhu AMPER 2017. Účastníci školení obdrží volnou vstupenku na veletrh AMPER a večer na doprovodný program (Brněnské technické podzemí – exkurze v kolektoru).

Pozvánka ke stažení

Toto školení nemá vypsán žádný termín.

Dodatek o školení

VOLNÁ VSTUPENKA NA AMPER:

  1. Týden před školením Vám zašleme informace o akci a kód pro získání vstupenky. 
  2. Vstupenku obržíte na základě uvedení zaslaného kódu a registrace na web. stránkách veletrhu AMPER http://www.amper.cz/voucher/
  3. Při registraci zadáte unikátní kód, který vám zašleme e-mailem týden před konáním akce. 
  4. Po registraci obdržíte na Vámi zadaný e-mail platnou vstupenku na AMPER 2017 - tuto vstupenku si prosím vytiskněte (platí jednorázově na 1 vstup, pro vstup na 2 dny musíte vyplnit registraci 2 krát). Vstupenku lze použít u všech vstupních turniketů veletrhu.

V ceně kurzu

  • sborník prezentací
  • 2 kreditní body do ČKAIT
  • vstupenka v elektronické podobě na veletrh AMPER 2017
  • občerstvení
  • osvědčení o absolvování školení v el. podobě
  • doprovodný program

Program školení

23. 3. 2017 (čtvrtek)

8.00 - 8.30 prezence účastníků
8.30 - 8.45 zahájení semináře
8.45 - 9.30 Ing. Jiří Horák, metodik LPE s.r.o.

Změny v elektrotechnických normách a legislativě - porovnání se stávajícími

9.30 - 10.15 Milan Dolenský, lektor LPE s.r.o.

Nová norma ČSN 33 2000-6 ed. 2

10.15 - 11.15 Ing. Jiří Sluka, lektor LPE s.r.o.

Nejčastější chyby v revizních zprávách EZ

11.15 - 11.45 přestávka
11.45 - 12.45 Ing. Jan Hlavatý, lektor LPE s.r.o.

Podmínky výběru kabelů (zkušební napětí, požární hledisko a další specifické požadavky norem)

12.45 - 13.45 František Kosmák, lektor LPE s.r.o.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle nových ČSN EN 61140 ed.3 a ČSN 35 4185: 2016.

od 13.45 individuální prohlídka veletrhu AMPER 2017
od 17.00 prohlídka kolektorů - sraz: Pivnice a bar Pod Studnou, Orlí 491/16

poté večeře a posezení v pivnici

24. 3. 2017 (pátek)

8.00 - 8.30 prezence účastníků
8.30 - 9.30 Zdeněk Rymeš, inspektor Technické inspekce ČR

Zkušenosti a požadavky na obsah revizních zpráv hromosvodů a přepěťových ochran

9.30 - 11.00 Radoslav Rieger, revizní technik EZ-E2A

Nové normy na návrh přepěťové ochrany - teorie a praxe návrhu vnitřní ochrany proti přepětí (SPD)

11.00 - 11.30 přestávka
11.30 - 12.30 Ing. Leoš Koupý, Illko s.r.o.

Měření na přepěťových ochranách

od 12.30 individuální prohlídka veletrhu AMPER 2017

Certifikace školení

Společnost LPE je akreditována na MŠMT pod č.j.: 28 832/2012-25. Školení je zařazeno do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.