Nákupní košík: Zatím prázdný
Seznam školení

26. Celostátní setkání elektrotechniků

Cílem 26. celostátního setkání elektrotechniků je podat aktální informace z oboru.

Dvoudenní akce přináší komplexní shrnutí toho podstatného, co by měl vědět každý, kdo přichází do styku se silnoproudou elektrotechnikou. Novinky, aktuality, změny a připravované nové normy.

 • Víte, jaké jsou důležité povinnosti revizních techniků z pohledu legislativy i názoru orgánu dozoru?
 • Víte, jak správně řešit vedení v podlahách a stropech a jak má být provedeno nouzové osvětlení dle nových norem?
 • Víte, jak zajistit selektivitu jištění a jak nastavit ochrany?
 • Víte, že u instalačních jističů selektivitu nezajistíte?
 • Máte základní znalosti o zařízeních vysokého napětí, nutné pro technika nn?

Akce je určena, pracovníkům montážních firem a elektroúdržeb, energetikům, projektantům, a revizním technikům NN.

Odborný garant akce: Ing. Jiří Horák

Toto školení nemá vypsán žádný termín.

V ceně kurzu

 • sborník přednášek
 • občerstvení
 • osvědčení o absolvování školení

Program školení

Ubytování

Program školení

Čtvrtek 5. 2. 2015

9.00 – 10.15 hod. František Kosmák, lektor L.P.Elektro s.r.o.

 • Bezpečnost elektrické instalace a osob z hlediska úrazu elektrickým proudem a z hlediska požáru.
 • Povinnost revizních techniků EZ

10.15 – 10.30 hod. přestávka

10.30 – 12.00 hod. Ing. Karel Dvořáček, předseda TNK 22, člen TNK 76 a autorizační komise ČKAIT

 • Nová norma ČSN 33 2000-7-753  ed. 2 – podlahové, stropní a další vytápění topnými kabely
 • Požadavky pro ukládání vedení v podlahách a stropech uvedené v ostatních normách části 7 ČSN 33 2000.     

12.00 – 12.15 hod. přestávka

12.15 – 13.30 hod. Ing. Jan Hlavatý, lektor L.P.Elektro s.r.o.

 • Požadavky platných a připravovaných ČSN na nouzové osvětlení  ( zatím vydána pouze anglicky).
   • Kde a jak musí být instalováno.
   • Protokol o kontrole nouzového osvětlení.

13.30 – 13.45 hod. přestávka

13.45 – 15.45 hod. Ing. František Štěpán, Eaton Elektrotechnika s.r.o.

 • Správná volba jisticích prvků
   • Možnosti při koordinaci jištění
   • Zajištění selektivity jištění
   • Charakteristiky jisticích prvků

15.45 hod. - 16.00 Volná diskuse s hosty

Mgr. Roušar Radek – prezident ESČ

 • Co je nového v elektrotechnice

Od 16.00 - 20. 00 Neformální pracovní setkání s rautem.

Pátek 6. 2. 2015

8.00 – 8.30 hod. prezence účastníků

8.30 – 10.00 hod. Petr Pětioký, Miloš Svatoš, lektoři L.P.Elektro s.r.o.

 • Odběratelské silové transformátory vn/nn – typy, instalace, provoz, zatěžování, ztráty, poruchové stavy.
   • Stanoviště silových transformátorů vn/nn – vhodná uspořádání, záchytné a havarijní jímky, chlazení výkonových transformátorů.
   • Paralelní chod transformátorů – podmínky, vliv napětí nakrátko, zkratový výkon.
   • Hlavní rozváděče nn – uspořádání, podélné dělení.
   • Odběratelské rozvody VN – odůvodnění, výhody, příklady vhodných uspořádání.

10.00 – 10.15 hod. přestávka

10.15 – 11.45 hod. Ing. Leoš Koupý, ILLKO, s.r.o.

 • Měření impedance poruchové smyčky a úbytku napětí v elektrických instalacích (ČSN 33 2000-6)
   • výpočet chyby měření, výběr přístroje s ohledem na přesnost měření, měření impedance v obvodech s RCD

11.45 – 12.00 hod. přestávka

12.00 – 13.00 hod. Ing Jiří Kutáč, soudní znalec a předseda subkomise Ochrana před bleskem při TNK 22

 • Požadavky platných a novelizovaných norem z oblasti ochrany před bleskem,
   • Problematika aktivních hromosvodů z pohledu soudního znalce

Místo konání:

AS Club Brno, Veslařská 67, 637 00 Brno

Přístupová cesta: GPS: 49.207460, 16.555793

Veřejnou dopravou: autobus č. 44, zastávka Optátova

Tipy na ubytování:

Ubytovat se můžete přímo v AS Clubu v místě konání – odkaz na web http://www.asclubbrno.cz/

Ubytování je zde velmi pěkné a dá se zde hned před budovou parkovat bezplatně. 

Rovněž je možno ubytovat se na internátu střední školy Čichnova  http://www.cichnovabrno.cz/komercni-nabidky-ubytovani (ta je asutobusem asi 3 min od místa konání).

Ubytování není v ceně vložného.

Certifikace školení

Společnost L.P.Elektro je akreditována na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j.: 28 832/2012-25, současně je tento program akreditován na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j.: 27 311/2012-25-497.

Ohlasy zákazníků

Dobrý den, opět musím potvrdit, že CSE bylo kvalitní po všech stránkách (organizačně, obsahově i společensky).

Pavel Wofl , projektant

Fotogalerie z minulých školení

26. Celostátní setkání elektrotechniků26. Celostátní setkání elektrotechniků26. Celostátní setkání elektrotechniků26. Celostátní setkání elektrotechniků26. Celostátní setkání elektrotechniků
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.