Nákupní košík: Zatím prázdný
Seznam školení

26. Celostátní setkání elektrotechniků

Cílem 26. celostátního setkání elektrotechniků je podat aktální informace z oboru.

Dvoudenní akce přináší komplexní shrnutí toho podstatného, co by měl vědět každý, kdo přichází do styku se silnoproudou elektrotechnikou. Novinky, aktuality, změny a připravované nové normy.

 • Víte, jaké jsou důležité povinnosti revizních techniků z pohledu legislativy i názoru orgánu dozoru?
 • Víte, jak správně řešit vedení v podlahách a stropech a jak má být provedeno nouzové osvětlení dle nových norem?
 • Víte, jak zajistit selektivitu jištění a jak nastavit ochrany?
 • Víte, že u instalačních jističů selektivitu nezajistíte?
 • Máte základní znalosti o zařízeních vysokého napětí, nutné pro technika nn?

Akce je určena, pracovníkům montážních firem a elektroúdržeb, energetikům, projektantům, a revizním technikům NN.

Odborný garant akce: Ing. Jiří Horák

Toto školení nemá vypsán žádný termín.

V ceně kurzu

 • sborník přednášek
 • občerstvení
 • osvědčení o absolvování školení

Program školení

Ubytování

Program školení

Čtvrtek 5. 2. 2015

9.00 – 10.15 hod. František Kosmák, lektor L.P.Elektro s.r.o.

 • Bezpečnost elektrické instalace a osob z hlediska úrazu elektrickým proudem a z hlediska požáru.
 • Povinnost revizních techniků EZ

10.15 – 10.30 hod. přestávka

10.30 – 12.00 hod. Ing. Karel Dvořáček, předseda TNK 22, člen TNK 76 a autorizační komise ČKAIT

 • Nová norma ČSN 33 2000-7-753  ed. 2 – podlahové, stropní a další vytápění topnými kabely
 • Požadavky pro ukládání vedení v podlahách a stropech uvedené v ostatních normách části 7 ČSN 33 2000.     

12.00 – 12.15 hod. přestávka

12.15 – 13.30 hod. Ing. Jan Hlavatý, lektor L.P.Elektro s.r.o.

 • Požadavky platných a připravovaných ČSN na nouzové osvětlení  ( zatím vydána pouze anglicky).
   • Kde a jak musí být instalováno.
   • Protokol o kontrole nouzového osvětlení.

13.30 – 13.45 hod. přestávka

13.45 – 15.45 hod. Ing. František Štěpán, Eaton Elektrotechnika s.r.o.

 • Správná volba jisticích prvků
   • Možnosti při koordinaci jištění
   • Zajištění selektivity jištění
   • Charakteristiky jisticích prvků

15.45 hod. - 16.00 Volná diskuse s hosty

Mgr. Roušar Radek – prezident ESČ

 • Co je nového v elektrotechnice

Od 16.00 - 20. 00 Neformální pracovní setkání s rautem.

Pátek 6. 2. 2015

8.00 – 8.30 hod. prezence účastníků

8.30 – 10.00 hod. Petr Pětioký, Miloš Svatoš, lektoři L.P.Elektro s.r.o.

 • Odběratelské silové transformátory vn/nn – typy, instalace, provoz, zatěžování, ztráty, poruchové stavy.
   • Stanoviště silových transformátorů vn/nn – vhodná uspořádání, záchytné a havarijní jímky, chlazení výkonových transformátorů.
   • Paralelní chod transformátorů – podmínky, vliv napětí nakrátko, zkratový výkon.
   • Hlavní rozváděče nn – uspořádání, podélné dělení.
   • Odběratelské rozvody VN – odůvodnění, výhody, příklady vhodných uspořádání.

10.00 – 10.15 hod. přestávka

10.15 – 11.45 hod. Ing. Leoš Koupý, ILLKO, s.r.o.

 • Měření impedance poruchové smyčky a úbytku napětí v elektrických instalacích (ČSN 33 2000-6)
   • výpočet chyby měření, výběr přístroje s ohledem na přesnost měření, měření impedance v obvodech s RCD

11.45 – 12.00 hod. přestávka

12.00 – 13.00 hod. Ing Jiří Kutáč, soudní znalec a předseda subkomise Ochrana před bleskem při TNK 22

 • Požadavky platných a novelizovaných norem z oblasti ochrany před bleskem,
   • Problematika aktivních hromosvodů z pohledu soudního znalce

Místo konání:

AS Club Brno, Veslařská 67, 637 00 Brno

Přístupová cesta: GPS: 49.207460, 16.555793

Veřejnou dopravou: autobus č. 44, zastávka Optátova

Tipy na ubytování:

Ubytovat se můžete přímo v AS Clubu v místě konání – odkaz na web http://www.asclubbrno.cz/

Ubytování je zde velmi pěkné a dá se zde hned před budovou parkovat bezplatně. 

Rovněž je možno ubytovat se na internátu střední školy Čichnova  http://www.cichnovabrno.cz/komercni-nabidky-ubytovani (ta je asutobusem asi 3 min od místa konání).

Ubytování není v ceně vložného.

Certifikace školení

Společnost L.P.Elektro je akreditována na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j.: 28 832/2012-25, současně je tento program akreditován na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j.: 27 311/2012-25-497.

Ohlasy zákazníků

Dobrý den, opět musím potvrdit, že CSE bylo kvalitní po všech stránkách (organizačně, obsahově i společensky).

Pavel Wofl , projektant

Fotogalerie z minulých školení

26. Celostátní setkání elektrotechniků26. Celostátní setkání elektrotechniků26. Celostátní setkání elektrotechniků26. Celostátní setkání elektrotechniků26. Celostátní setkání elektrotechniků

Související publikace

Kontaktujte nás
Ing. Jitka Hřebačková
775 933 894
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.