Nákupní košík: 450 Kč

Školení elektro

Kurzy pro revizní techniky
Kurzy revizních techniků elektrických zařízení kategorie E2A od 14 950 Kč 3 termíny
Kurzy stávajících revizních techniků elektrických zařízení kategorie E2A od 10 850 Kč 1 termín
Kurzy revizních techniků elektrických zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu od 1 800 Kč
nebo za 1 500 Kč
1 termín
Kurzy revizních techniků elektrických zařízení nad 1000V (VN) od 1 800 Kč
nebo za 1 500 Kč
1 termín
Kurzy revizních techniků elektrických zařízení kategorie E4A od 5 960 Kč 1 termín
LPE Akademie
Měření prováděná při revizích elektrických instalací ve smyslu normy ČSN 33 2000-6 ed. 2 od 1 950 Kč
nebo za 1 650 Kč
3 termíny
Provozuschopnost EPS a jeho uvádění do provozu od 1 800 Kč
nebo za 1 500 Kč
2 termíny
Hromosvody a uzemňování prakticky od 1 450 Kč
nebo za 1 150 Kč
3 termíny
Elektrické pohony, frekvenční měniče a softstartéry od 1 500 Kč 3 termíny
Vnější vlivy od 1 450 Kč
nebo za 1 150 Kč
2 termíny
Kompenzace účiníku a aktivní filtry harmonických od 2 500 Kč 1 termín
Instalace ve složitém prostředí - normy řady 7 od 1 450 Kč
nebo za 1 150 Kč
2 termíny
Aplikace normy ČSN EN ISO 13 849-1 s využitím SW Sistema pro bezpečnost strojů a strojních zařízení (AUT-SIST) - certifikovaný kurz od 4 000 Kč 1 termín
Úvodní kurz Inteligentní elektroinstalace KNX od 1 000 Kč 1 termín
Školení výpočtového programu Sichr od 1 000 Kč 4 termíny
Nouzové osvětlení od 1 450 Kč
nebo za 1 150 Kč
1 termín
Tvorba aplikace pro PLC Modicon M221 od 2 500 Kč 1 termín
Malé rozváděče – praktické ověřování a příprava dokumentace od 1 000 Kč
nebo za 700 Kč
1 termín
Řízení strojů s Modicon M241, M251, SoMachine V4.3 od 4 500 Kč 1 termín
HMI - Operátorské panely - Vijeo Designer od 4 500 Kč 1 termín
Aplikace norem pro bezpečnost strojů a strojních zařízení (AUT-BZPC) - certifikovaný kurz od 3 500 Kč 1 termín
Ochrana proti přepětí, svodiče bleskových proudů a přepětí zdarma 1 termín
Programovatelné relé Zelio Logic od 2 500 Kč 1 termín
Školení
Vyhláška 50 - novou formou od 350 Kč 3 termíny
Školení pro revizní techniky EZ od 4 550 Kč
nebo za 4 250 Kč
2 termíny
Bezšroubový svět a beznástrojové ovládání v elektrických instalacích nízkého napětí od 450 Kč
nebo zdarma
3 termíny
Revize a kontroly elektrických spotřebičů prováděné dle ČSN 33 1600 ed. 2 - teoreticky i prakticky od 1 950 Kč
nebo za 1 650 Kč
2 termíny
35. Celostátní setkání elektrotechniků od 450 Kč
nebo zdarma
1 termín
Aktuální stav ochrany před bleskem a přepětím v České republice zdarma 4 termíny
EATON TOUR 2019 - Inteligentní jištění a ovládaní zdarma 8 termínů
Obnova osvětlovacích soustav zdarma 1 termín
Odběratelské VN trafostanice od 450 Kč
nebo zdarma
1 termín
Úvod do projektování elektroinstalací od 2 500 Kč
nebo za 2 200 Kč
1 termín
VSD - Frekvenční měniče a softstartéry - aplikace (AUT-VSD) od 2 500 Kč 1 termín
XIV. seminář Unie soudních znalců - Elektrotechnik mezi paragrafy od 2 780 Kč
nebo od 1 920 Kč
1 termín

Nenašli jste vhodné školení? Uspořádáme ho pro vás!

Školení na míru
Budete to vědět jako první. Pošleme vám info o našich nových školeních.
Rádi vám pomůžeme
Ing. Jitka Hřebačková
775 933 894
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.