Nákupní košík: Zatím prázdný

Školení elektro

Kurzy pro revizní techniky
Kurzy stávajících revizních techniků elektrických zařízení kategorie E2A od 10 850 Kč 5 termínů
Kurzy revizních techniků elektrických zařízení kategorie E2A od 14 950 Kč 4 termíny
Kurzy revizních techniků elektrických zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu od 2 800 Kč 3 termíny
Kurzy revizních techniků elektrických zařízení nad 1000V (VN) od 2 800 Kč 3 termíny
Kurzy revizních techniků elektrických zařízení kategorie E4A od 5 960 Kč 2 termíny
LPE Akademie
Základní kurz pro získání certifikátu KNX partner (týdenní) od 12 590 Kč 2 termíny
Základní kurz pro získání certifikátu KNX partner od 8 960 Kč 5 termínů
Řízení osvětlení se standardem DALI od 450 Kč
nebo zdarma
1 termín
Malé rozváděče – praktické ověřování a příprava dokumentace od 1 000 Kč
nebo za 700 Kč
2 termíny
Elektroinstalace na hořlavých podkladech od 2 500 Kč
nebo za 2 200 Kč
3 termíny
Ověření návrhu NN rozváděče do 630 A Prisma G zdarma 1 termín
Návrh řešení vnější ochrany (hromosvodu) od 2 500 Kč
nebo za 2 200 Kč
2 termíny
Návrh soustavy uzemnění a pospojování od 2 500 Kč
nebo za 2 200 Kč
2 termíny
Instalace ve složitém prostředí - výběr z norem části ČSN 33 2000-7 od 2 500 Kč
nebo za 2 200 Kč
3 termíny
Úvodní kurz Inteligentní elektroinstalace KNX od 1 000 Kč 1 termín
Vnější vlivy od 2 500 Kč
nebo za 2 200 Kč
3 termíny
Měření prováděná při revizích elektrických instalací ve smyslu normy ČSN 33 2000-6 ed. 2 od 2 500 Kč 4 termíny
Ochrana proti přepětí, svodiče bleskových proudů a přepětí od 1 800 Kč
nebo za 1 500 Kč
1 termín
Jak se orientovat v technické podpoře výrobců rozvaděčových skříní od 2 500 Kč
nebo za 2 200 Kč
1 termín
Provozuschopnost EPS a jeho uvádění do provozu od 2 500 Kč
nebo za 2 200 Kč
2 termíny
Používání proudových chráničů od 1 450 Kč
nebo za 1 150 Kč
2 termíny
Nouzové osvětlení od 2 500 Kč
nebo za 2 200 Kč
1 termín
Obsluha a práce na elektrických zařízeních dle ČSN EN 50110-1 ed. 3 a komentáře TNI 34 3100 od 2 500 Kč
nebo za 2 200 Kč
2 termíny
Školení
Vyhláška 50/1978 Sb. v platném znění - novou formou od 400 Kč 7 termínů
Praktické používání moderních elektroinstalačních přístrojů od 650 Kč
nebo za 350 Kč
4 termíny
Revize a kontroly elektrických spotřebičů prováděné dle ČSN 33 1600 ed. 2 - teoreticky i prakticky od 1 950 Kč
nebo za 1 650 Kč
2 termíny
Návrh VN rozvaděčů, trafostanic včetně jejich uzemnění od 450 Kč
nebo zdarma
4 termíny
AMPER - Ukládání elektroinstalace na hořlavé podklady v dřevostavbách a zděných stavbách 2020 od 450 Kč
nebo zdarma
1 termín
Požadavky na elektrická zařízení strojů dle nové normy ČSN EN 60204-1 ed. 3 od 1 000 Kč 1 termín
AMPER 2020 - 36. Celostátní setkání elektrotechniků od 450 Kč
nebo zdarma
1 termín
AMPER - Vzorové revizní zprávy, revize spotřebičů, EZ a elektroinstalací od 1 250 Kč
nebo za 950 Kč
1 termín
Řešení obnovy osvětlovacích soustav v administrativě zdarma 4 termíny
Revize hromosvodů a kontroly LPS od 2 500 Kč
nebo za 2 200 Kč
1 termín
Normy a legislativa v elektrotechnice od 1 450 Kč
nebo za 1 150 Kč
1 termín
Vysoké napětí 2020 od 3 950 Kč
nebo za 3 650 Kč
1 termín
Ověřování elektrických zařízení strojů dle ČSN EN 60204 1 ed. 3 od 2 000 Kč
nebo za 1 700 Kč
3 termíny
Úvod do projektování elektroinstalací od 2 500 Kč
nebo za 2 200 Kč
1 termín
Nové legislativní a technické požadavky pro projektanty elektro 2020 od 650 Kč
nebo za 350 Kč
1 termín
Elektroinstalace ve zdravotnických zařízeních od 950 Kč
nebo zdarma
2 termíny
Školení pro revizní techniky EZ od 4 550 Kč
nebo za 4 250 Kč
3 termíny

Nenašli jste vhodné školení? Uspořádáme ho pro vás!

Školení na míru
Budete to vědět jako první. Pošleme vám info o našich nových školeních.
Rádi vám pomůžeme
Ing. Jitka Hřebačková
775 933 894
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.