Nákupní košík: Zatím prázdný

Školení elektro

Kurzy pro revizní techniky
Kurzy revizních techniků elektrických zařízení kategorie E2A od 14 950 Kč 4 termíny
Kurzy stávajících revizních techniků elektrických zařízení kategorie E2A od 10 850 Kč 4 termíny
Kurzy revizních techniků elektrických zařízení kategorie E4A od 5 960 Kč 1 termín
Kurzy revizních techniků elektrických zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu od 2 800 Kč 1 termín
Kurzy revizních techniků elektrických zařízení nad 1000V (VN) od 2 800 Kč 1 termín
LPE Akademie
Vnější vlivy od 2 500 Kč
nebo za 2 200 Kč
3 termíny
Dopad stanovení vnějších vlivů na projektanta, zřizovatele a revizního technika vycházející ze současných předpisů a praxe od 2 300 Kč
nebo za 2 000 Kč
1 termín
Požární bezpečnost fotovoltaických elektráren od 2 500 Kč
nebo za 2 200 Kč
2 termíny
Provozuschopnost EPS a jeho uvádění do provozu od 2 500 Kč
nebo za 2 200 Kč
2 termíny
Elektrická zařízení strojů - údržba, revize/ověřování, opravy/servis, měření na SZ od 2 500 Kč
nebo za 2 200 Kč
1 termín
Obsah projektové dokumentace od 2 500 Kč
nebo za 2 200 Kč
2 termíny
Základní kurz pro získání certifikátu KNX partner (týdenní) od 12 590 Kč 1 termín
Základní kurz pro získání certifikátu KNX partner od 8 960 Kč 1 termín
Školení výpočtového programu Sichr od 1 200 Kč 4 termíny
DALI Akademie I od 1 800 Kč
nebo za 1 500 Kč
1 termín
VN - Elektronické ochrany Sepam 20, 40 a 80 od 2 000 Kč 1 termín
DALI Akademie II od 1 800 Kč
nebo za 1 500 Kč
1 termín
Nabíjecí stanice EVlink od 2 000 Kč 2 termíny
Tvorba aplikace pro PLC Modicon M221 od 2 500 Kč 1 termín
Měření prováděná při revizích elektrických instalací ve smyslu normy ČSN 33 2000-6 ed. 2 od 2 500 Kč
nebo za 2 200 Kč
3 termíny
Aplikace norem pro bezpečnost strojů a strojních zařízení (AUT-BZPC) - certifikovaný kurz od 3 500 Kč 1 termín
Legislativní a praktická řešení pro malé rozváděče a úplné kryty ABB od 1 800 Kč
nebo za 1 500 Kč
1 termín
Ochrana proti přepětí, svodiče bleskových proudů a přepětí od 1 800 Kč
nebo za 1 500 Kč
1 termín
Správné postupy měření elektroinstalací - proudové chrániče a jejich správná volba od 1 800 Kč
nebo za 1 500 Kč
1 termín
Školení
Vyhláška 50/78 Sb. - ONLINE školení z pohodlí Vašeho domova od 400 Kč 7 termínů
Školení pro revizní techniky EZ od 4 550 Kč
nebo za 4 250 Kč
3 termíny
Obnova osvětlovacích soustav v administrativních budovách od 700 Kč
nebo za 400 Kč
4 termíny
Návrh VN rozvaděčů, trafostanic včetně jejich uzemnění od 450 Kč
nebo zdarma
2 termíny
Požadavky na elektrická zařízení strojů dle nové normy ČSN EN 60204-1 ed. 3 od 1 000 Kč 1 termín
Projektování, instalace a údržba dobíjecích stanic pro elektromobily od 750 Kč
nebo za 450 Kč
1 termín
Aktuální stav ochrany před bleskem a přepětím v České republice 2020 zdarma 5 termínů
Revize a kontroly elektrických spotřebičů prováděné dle ČSN 33 1600 ed. 2 - teoreticky i prakticky od 1 950 Kč
nebo za 1 650 Kč
2 termíny
Vysoké napětí 2020 od 3 950 Kč
nebo za 3 650 Kč
1 termín
Nové legislativní a technické požadavky pro projektanty elektro 2020 od 650 Kč
nebo za 350 Kč
1 termín
Elektroinstalace ve zdravotnických zařízeních od 950 Kč
nebo za 650 Kč
2 termíny
Normy a legislativa v elektrotechnice od 2 500 Kč
nebo za 2 200 Kč
1 termín
XV. seminář Unie soudních znalců - Elektrotechnik mezi paragrafy od 3 620 Kč
nebo za 3 020 Kč
1 termín

Nenašli jste vhodné školení? Uspořádáme ho pro vás!

Školení na míru
Budete to vědět jako první. Pošleme vám info o našich nových školeních.
Rádi vám pomůžeme
Ing. Jitka Hřebačková
775 933 894
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.