Nákupní košík: Zatím prázdný

Sborník prezentací č. 42

Úvod do projektování elektroinstalací 2. pololetí 2016

Dostupné varianty publikace

 • 300 Kč
  (248 Kč bez DPH)

Ing. Jan Hlavatý, lektor LPE s.r.o.

Základní legislativní přehled projektování elektro

Ing. Jiří Horák, metodik LPE s.r.o. 

 • Základy ochrany vedení proti přetížení a zkratu

Ing. Jan Hlavatý, lektor LPE s.r.o.

 • Požadavky na zpracování projektové dokumentace z pohledu legislativy
 • Požadavky na zpracování projektové dokumentace z pohledu ČSN a TNI
 • Co je a co není úkolem projektanta?
 • Softwarové nástroje projektanta elektro

Ing. Petr Slavata, Eaton Elektrotechnika s.r.o.

 • Program Pavouk pro zkratové výpočty a dimenzování nn sítí 

Ing. Karel Dvořáček, předseda TNK č. 22, člen TNK č. 76 a autorizační komise ČKAIT

 • Základní pravidla ochrany před úrazem elektrickým proudem ve vztahu k ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 a ČSN 33 2000-5-54 ed. 3

Ing. Jiří Kasner, místopředseda představenstva, vedoucí technické podpory HIRSCHMANN, autorizovaný inženýr ČKAIT TZS, TPS-EZ

 • Bezpečné a redundantní komunikace pro odolné systémy kontroly a řízení

Ing. Jiří Horák, metodik LPE s.r.o.

 • Elektroinstalace z hlediska požární ochrany staveb

Ing. Karel Dvořáček, předseda TNK č. 22, člen TNK č. 76 a autorizační komise ČKAIT

 • Nová ČSN 33 2130 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody 

Ing. Jan Hlavatý, lektor LPE s.r.o.

 • Příloha 1 – Požadavky na obsah DSP/DPS
Staňte se členy LPE Benefit
Získejte přístup k našim sborníkům online zdarma.
Více

Související školení

11. 5. - 12. 5. Úvod do projektování elektroinstalací Brno 2 500 Kč
nebo za 2 200 Kč
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.