Nákupní košík: Zatím prázdný

Sborník prezentací č. 39

Provozovaná strojní zařízení a praktický postup při uvádění provozovaného strojního zařízení do souladu s požadavky NV ČR č. 378 / 2001 Sb.

Dostupné varianty publikace

 • 100 Kč
  (83 Kč bez DPH)
 • 150 Kč
  (130 Kč bez DPH)

Filip Němeček, technický poradce v oblasti bezpečnosti strojních zařízení 

 • Legislativní požadavky pro provozovaná strojní zařízení dle NV ČR č. 378 / 2001 Sb.
 • Definice pojmů, minimálních požadavků, četnosti kontrol provozovaných strojních zařízení a obsah místního provozního bezpečnostního předpisu vypracovaného k provozovanému stroji.
 • Praktický postup při kontrole provozovaného strojního zařízení.
 • Rozsah kontroly, prováděná měření, nejčastější opomenutí, dokumentace, použití předpisů a norem.
 • Navrhování vhodných ochranných opatření k zajištění bezpečnosti – aplikace platných harmonizovaných norem nebo norem typu C, základní a osvědčené principy při navrhování bezpečnostních obvodů.
 • Navržení ochranných opatření pro vzorové strojní zařízení, stanovení nebezpečných míst, stanovení počáteční hodnoty rizika před navržením vhodných opatření a navržení vhodného opatření pro snížení rizika – postup v souladu s ČSN EN ISO 12 100: 2011.
 • Ověření vhodnosti navržených ochranných opatření proti možnému obejití nebo vyřazení.
 • Ověření navržených ochranných opatření pomocí technických prostředků, u kterých může muže dojít k selhání s následným vznikem nebezpečné události.
 • Realizace ochranných opatření a opětovné uvedení do provozu – měření, zkoušky a ověřování, doplnění technické dokumentace.
Staňte se členy LPE Benefit
Získejte přístup k našim sborníkům online zdarma.
Více

Související školení

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.