Nákupní košík: Zatím prázdný

Sborník prezentací č. 38

Nová strojní zařízení a praktický postup při uvádění strojního zařízení na trh nebo do provozu v souladu se směrnicí 2006/42/ES

Dostupné varianty publikace

 • 150 Kč
  (130 Kč bez DPH)
 • 100 Kč
  (83 Kč bez DPH)

Filip Němeček, technický poradce v oblasti bezpečnosti strojních zařízení 

 • Legislativní požadavky pro nová strojní zařízení dle směrnice 2006/42/ES.
 • Definice pojmů, rozsah působnosti a způsob použití.
 • Technická dokumentace a ES prohlášení o shodě (prohlášení o zabudování).
 • Technická dokumentace – obsah a požadavky, ověřování shody, vystavení ES prohlášení o shodě a označení strojního zařízení evropským symbolem CE, uvedení zařízení na trh nebo do provozu.
 • Posouzení rizik – obsah a požadavky, postupy při navrhování ochranných opatření – třístupňová metoda dle ČSN EN ISO 12 100: 2011. Navrhování vhodných ochranných opatření k zajištění bezpečnosti – aplikace platných harmonizovaných norem nebo norem typu C, základní a osvědčené principy při navrhování bezpečnostních obvodů.
 • Navržení ochranných opatření pro vzorové strojní zařízení, stanovení nebezpečných míst, stanovení počáteční hodnoty rizika před navržením vhodných opatření a navržení vhodného opatření pro snížení rizika – postup v souladu s ČSN EN ISO 12 100: 2011.
 • Zkoušení a ověřování strojního zařízení před uvedením na trh nebo do provozu.
 • Ověření vhodnosti navržených ochranných opatření proti možnému obejití nebo vyřazení.
 • Ověření navržených ochranných opatření pomocí technických prostředků, u kterých může dojít k selhání s následným vznikem nebezpečné události. Ověřování splnění základních požadavků.
Staňte se členy LPE Benefit
Získejte přístup k našim sborníkům online zdarma.
Více

Související školení

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.