Nákupní košík: Zatím prázdný

Sborník prezentací č. 13 - elektronický

Elektrotechnika v prostředí s nebezpečím výbuchu

Dostupné varianty publikace

 • 210 Kč
  (174 Kč bez DPH)

Ing. Jan Pohludka

 • Určování nebezpečných prostorů ČSN EN 60079-10:2003, ČSN EN 60079-10-1:2008
 • ČSN EN 60079-10-1 Výbušná prostředí – Určování vnějších vlivů – nová norma
 • Typ ochrany proti výbuchu – Pevný závěr
 • Typ ochrany proti výbuchu – Zajištěné provedení „e“
 • Typ ochrany proti výbuchu – Jiskrová bezpečnost „i“
 • Nevýbušná zařízení – Instalace
 • Revize a preventivní údržba el. instalací v nebezpečných prostorech – ČSN EN 60079-17
 • Výbušné atmosféry – Část 19: Opravy, generální prohlídky a renovování zařízení

Ing. Miroslav Záloha

 • Bioplynové stanice – poznatky z kontrolní činnosti Nová ČSN EN 50 110 – 1 ed. 3  
 • Právní odpovědnost revizních techniků

Ing. Jiří Kutáč

 • Vyhledávání  rizik v  prostředí  EX se  zaměřením  na  regulační stanice  plynu
Staňte se členy LPE Benefit
Získejte přístup k našim sborníkům online zdarma.
Více

Související školení

22. 10. Kurzy revizních techniků elektrických zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu Brno 1 800 Kč
nebo za 1 500 Kč
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.