Nákupní košík: Zatím prázdný

Sborník č. 55

2. pololetí 2012

Dostupné varianty publikace

 • 50 Kč
  (43 Kč bez DPH)

Obsah

 1. Nové normy vydané od září 2011 – Připravované normy v oblasti pravidel pro elektrotechniku v roce 2012 (Ing. Vincent Csirik, ÚNMZ Praha)
 2. Nová ČSN 33 2000-7-710 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-710: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Zdravotnické prostory
 3. Nová ČSN 33 2000-7-715 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-715: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Světelná instalace napájená malým napětím (Ing. Karel Dvořáček, předseda TNK 22, člen TNK 76 a autorizační komise ČKAIT)
 4. Uplatňování nových norem pro elektrická vedení, uzemňování a ochranné vodiče v praxi elektrotechnika (JUDr. Zbyněk Urban, člen TNK 22, revizní technik, Praha)
 5. Koordinace projektové dokumentace silnoproudé a slaboproudé části elektrických rozvodů (Ing. Jiří Horák, autorizovaný inženýr – projekce elektro)
 6. Výroba v elektrotechnice ve vztahu ke kontrolním činnostem výrobců a státu (František Kosmák, odborný konzultant pro elektrotechniku, bývalý inspektor Státního odborného dozoru)
 7. Základní dokumenty pro provádění revizí a jejich význam pro zpracování revizní zprávy (Ing. Miloslav Valena, Elektro služby Kladno, soudní znalec v oboru elektrotechnika)
 8. Školení podle vyhlášky 50/78 Sb. se zaměřením na silovou elektroinstalaci, požárně bezpečnostní zařízení a výrobu rozváděčů nn 93
 9. Ochrana před úrazem elektrickým proudem (Josef Honzík, Instalace Praha s.r.o.)
 10. Spolehlivost v elektrotechnice (Ing. Ondřej Komenda, inSophy s.r.o.)
 11. Náplň kontroly a prohlídky elektrických zařízení pracovních a zdvihacích strojů, se zaměřením na rozváděče strojů
 12. Praktický postup při revizní činnosti u pracovních/zdvihacích strojů – nejčastěji zjišťované závady a nedostatky
 13. Identifikace a zařazení elektrických zařízení
 14. Revize „Stroje“ dle ČSN EN 60 204 -1 ed.2. nebo revize „Spotřebiče“ ČSN 33 1600 ed.2
 15. Základní postupy při ověřovaní bezpečnosti – rozdíl mezi strojním zařízením a elektrickým spotřebičem
 16. Strojní zařízení jako určené technické zařízení elektrické nainstalované v objektech působnosti Drážního správního úřadu (Ing. Vladimír Macháček, inspektor EZ a ZZ TIČR, pobočka Ústí nad Labem, Milan Dolenský, lektor – RT EZ - E1/B)
 17. Kritická místa elektrické instalace při navrhování elektrických zařízení a elektrických systémů aneb na co se při následné údržbě a revizi zaměřit (Ing. Josef Loos, IEn., obchodně-technický zástupce, TRATEC-CS s.r.o.)
 18. Využití prvků Eaton v pracovních strojích s ohledem na aktuální bezpečnostní normy (Karel Špaček, Eaton Elektrotechnika s.r.o., Produktový manažer – Průmyslové komponenty)
 19. Výroba a montáž rozváděčů a rozvodnic, legislativa a požadavky nových ČSN EN 61439 ed.2: 05-2012 (František Kosmák, Odborný konzultant pro elektrotechniku, bývalý inspektor Státního odborného dozoru)
 20. Dozor nad trhem – rozváděče NN (Jiří Blažek, ČOI, inspektor specialista oddělení technické kontroly, Ing. Miroslav Zoula, ČOI, inspektor specialista oddělení technické kontroly)
 21. Nízkonapěťové rozváděče Rittal dle ČSN EN 61439-1/-2 Rittal Therm 6.1 – software pro výpočet klimatizace rozváděčových skříní (Pavel Škoch, Product Manager, Rittal Czech, s.r.o.)
 22. Produkty Lapp pro rozvaděčovu techniku (Ing. Karel Krejza, senior produktový manažer LAPP KABEL, Ing. Bohumír Haleš, produktový manažer LAPP KABEL)
 23. Ochrana automatickým odpojením od zdroje a stanovení času odpojení
 24. Vypínací charakteristiky, selektivita jištění a omezení zkratových proudů
 25. Proudové chrániče (Ing. František Štěpán, Eaton Elektrotechnika s.r.o.)
 26. Výkonové jištění, selektivita, nastavení spouští, jističe IZMX (Leoš Blažek, Eaton Elektrotechnika s.r.o., Produktový manažer - Distribuce el. energie)
 27. Nové produkty a řešení v moderní elektroinstalaci xComfort
 28. Topná sezóna se blíží! Bezdrátová regulace podlahového vytápění
 29. RF Multiaktor pro topení/chlazení až 12 místností
 30. Zónová regulace vytápění až pro 6 zón - EATON RF systém komfort
 31. EATON bezdrátový systém xComfort komunikuje rovněž po datovém kabelu Ethernet (Jaromír Pávek, Produktový manažer xComfort)
 32. Jednoduchá automatizace se systémem SmartWire-DT (Karel Špaček, Eaton Elektrotechnika s.r.o., Produktový manažer – Průmyslové komponenty)
 33. Základní požadavky na vodiče vedení a jejich uložení (Ing. Karel Dvořáček, předseda TNK 22, člen TNK 76 a autorizační komise ČKAIT)
 34. Základní faktory vstupující do výpočtu dimenzí vodičů vedení, příklady výpočtů bez použití programu
 35. Návrh a dimenzování ochranných a uzemňovacích vodičů, příklad určení (Ing. Michal Kříž, IN-EL, spol. s r. o.)
 36. Výběr jisticích a spínacích prvků při návrhu rozvaděče (Petr Bohušík, Schneider Electric CZ, s. r. o.)
 37. Program pro návrh a výpočet elektrických sítí NN Ecodial Advance Calculation CZ V4.25 (Leoš Kabát, Schneider Electric CZ, s.r.o.)
Staňte se členy LPE Benefit
Získejte přístup k našim sborníkům online zdarma.
Více
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.