Nákupní košík: Zatím prázdný

Sborník č. 51

1. pololetí 2012

Dostupné varianty publikace

 • 50 Kč
  (43 Kč bez DPH)

Obsah

 1. Nové a připravované elektrotechnické normy v oblasti pravidel pro elektrotechniku v roce 2012 – Informace o rozborovém úkolu v dané oblasti (Ing. Vincent Csirik, ÚNMZ Praha)
 2. Elektroinstalace a ochrana před iniciaci požáru – porovnání požadavků na návrh a provedení elektroinstalace vyplývající z ČSN 33 2000-4-482 a nové ČSN 33 2000-4-42 ed. 2, dopad do bytové výstavby (Ing. Karel Dvořáček, předseda TNK 22, člen TNK 76 a autorizační komise ČKAIT)
 3. Nouzové osvětlení, Navrhování podle technických předpisů a technických norem (František Kosmák, bývalý inspektor Státního odborného dozoru, odborný konzultant pro elektrotechniku, Brno)
 4. Kontrolní činnost v oblasti elektrických zařízení za rok 2011 (Ing. Miroslav Záloha, SÚIP Opava)
 5. Technické a právní předpisy vztahující se k elektrickým instalacím nízkého a vysokého napětí a důsledky jejich porušování (JUDr. Zbyněk Urban, člen TNK 22, revizní technik, Praha)
 6. Elektrické instalace se střídavým napětím nad 1 000 V podle ČSN EN 61936-1 (Ing. Jaroslav Bárta, předseda TNK 97 Elektroenergetika)
 7. Základní změny v ČSN EN 62305 - 1 ed. 2 "Ochrana před bleskem – Obecné principy" a ČSN EN 62305-4 ed. 2 "Ochrana před bleskem – Elektrické a elektronické systémy ve stavbách" a ČSN EN 62305 – 3 ed. 2 „Ochrana před bleskem – Hmotné škody na stavbách a ohrožení života“ (Ing. Jiří Sluka, inspektor EZ, ZZ TIČR – pobočka Ústí n. L.)
 8. Měření impedance poruchové smyčky (Ing. Leoš Koupý, ILLKO Blansko s.r.o.)
 9. Spolehlivost v elektrotechnice (Ing. Ondřej Komenda, inSophy s.r.o.)
 10. Praktické řešení energocenter s garantovanou spolehlivostí (Ing. Karel Kuchta, CSc., Phoenix-Zeppelin, spol. s r. o., divize Energetické systémy)
 11. Přepěťová ochrana a EMC (Ing. Edmund Pantůček, PHOENIX CONTACT, s.r.o., znalec v oboru elektrotechnika a energetika
 12. Označení CE a volný pohyb výrobků na evropském trhu
 13. Problematika zkoušek zdrojových soustrojí k prokázání shody (Milan Bezděk, vedoucí certifikace, VOP-026 Šternberk, s.p., Autorizovaná osoba č. 253/Notifikovaná osoba č. 1380)
 14. Zabezpečené napájení elektřinou a teplem v kontextu současné energetické situace v ČR (Ing. Karel Kuchta, CSc., Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. divize Energetické systémy)
 15. Moderní technologie systémů zabezpečeného napájení elektrickou energií (Ing. František Nový, Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., Divize Energetické systémy)
 16. Doplňující požadavky na uzemnění a ochranné vodiče v legisl ativních předpisech a normách navazujících na novou ČSN 33 2000-5-54 ed. 3.
 17. Další normativní požadavky na výběr a stavbu elektrického vedení doplňující požadavky ČSN 33 2000 - 5 – 52 ed. 2 (Ing. Karel Dvořáček, předseda TNK 22, člen TNK 76 a autorizační komise ČKAIT)
 18. Nové normy pro uzemňování a návrh elektrických instalací
 19. ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče
 20. ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení – Elektrická vedení
 21. ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 Bezpečnost – Ochrana před účinky tepla
 22. ČSN 33 2000-4-43 ed. 2:2010 – Bezpečnost – Ochrana proti nadproudům (Ing. Michal Kříž, IN-EL s.r.o. Praha)
 23. Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízeními informační technologie
 24. Umísťování rozvodů nn v blízkosti jiných rozvodů
 25. Dimenzování vedení (Ing. Jiří Horák, autorizovaný inženýr – projekce elektro)
Staňte se členy LPE Benefit
Získejte přístup k našim sborníkům online zdarma.
Více
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.