Nákupní košík: Zatím prázdný

Sborník č. 49

2. pololetí 2011

Dostupné varianty publikace

 • 50 Kč
  (43 Kč bez DPH)

Obsah

 1. Nové a připravované elektrotechnické normy v oblasti pravidel pro elektrotechniku v roce 2011 – Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů (Ing. Vincent Csirik, ÚNMZ Praha)
 2. Využití proudových chráničů v souladu s oddíly částí 7 ČSN 33 2000 a vybrané příklady možnosti využití (Ing. Karel Dvořáček, předseda TNK 22 a člen TNK 76 a autorizační komise ČKAIT)
 3. Prozatímní elektrická zařízení (Jiří Hemerka dipl.tech., SOLID ELEKTRO TEAM Olomouc)
 4. FEL-BUGGY – elektromobil (Ing. Vít Hlinovský, CSc., ČVUT v Praze, fakulta elektrotechnická, katedra el. pohonů a trakce)
 5. Nová elektrická zařízení – uvedení do provozu, Elektrická zařízení – ověřování bezpečnosti během provozu (JUDr. Zbyněk Urban, Člen představenstva Unie elektrotechniků ČR)
 6. Provádění revize v objektech vybavených převážně strojním zařízením (Ing. Miloslav Valena, Elektro služby Kladno, soudní znalec v oboru elektrotechnika)
 7. Prevence rizik u elektrických zařízení a zásady pro vypracování místních provozních a bezpečnostních předpisů (František Kosmák, bývalý inspektor Státního odborného dozoru, odborný konzultant pro elektrotechniku, Brno)
 8. Nová ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení – Výběr a stavba elektrických vedení (Ing. Michal Kříž, IN-EL s.r.o. Praha)
 9. Posouzení elektrického zařízení strojů z pohledu bezpečnosti, Základní požadavky pro vytvoření „Protokolu o vstupní prohlídce elektrického zařízení pracovního stroje“ dle požadavků ČSN EN 60204-1 ed. 2
 10. Kontrola ochran elektrických zařízení pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 ed. 2, ve vazbě na ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 (Ing. Jiří Sluka, inspektor EZ, ZZ TIČR – pobočka Ústí n.L., Ing. Vladimír Macháček, inspektor ZZ, EZ, TIČR – pobočka Ústí n.L.)
 11. Navrhování elektrických zařízení a elektrických systémů při uvádění nového pracovního stroje na trh(Ing. Josef Loos, obchodně-technický zástupce, TRATEC-CS s.r.o.)
 12. Kompatibilita elektrických zařízení v návaznosti na požadavky vyhlášky č.268/2009 Sb., ČSN 33 2000-4-442 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 4: Bezpečnost - Kapitola 44: Ochrana proti přepětí – Oddíl 442: Ochrana zařízení nn při zemních poruchách v síti vysokého napětí, ČSN 33 2000-4-444 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-444 Bezpečnost – Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením (Ing. Michal Kříž, IN-EL s.r.o. Praha)
 13. Nové trendy v zabezpečeném napájení elektrickou energií (Ing. Karel Kuchta, CSc., Phoenix-Zeppelin, spol.s r.o., divize Energetické systémy)
 14. Historie vzniku prvního průmyslově vyráběného flexibilního ovládacího kabelu na světě (Ing.Marek Hrubý, projektový manažer LAPP KABEL s.r.o.)
 15. Osvětlení vnitřních pracovních prostorů a jeho energetická náročnost z pohledu norem (Ing. Petr Žák, člen TNK 76, ČVUT FEL, Praha)
 16. Požadavky na automatické odpojení od zdroje, výpočet impedance smyčky poruchového proudu a posouzení zkratových poměrů v sítích nn (Ing. František Štěpán, odborný pracovník společnosti Eaton Elektrotechnika, s.r.o. člen TNK č. 22)
 17. Interakce rozvodů nn a rozvodů informačních technologií z pohledu návrhu rozvodů nn (Ing. Jiří Horák, autorizovaný inženýr – projekce elektro)
 18. Kabelové rozvody pro požárně bezpečnostní zařízení (PBZ) a požadavky na kabelové rozvody v chráněných únikových cestách a ve vybraných druzích staveb podle vyhlášky 23/2008 Sb. 194 (Josef Honzík, INSTALACE PRAHA s.r.o.)
 19. Elektrická zařízení a působení vody
 20. Nová ČSN 33 2000-7-702 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-702: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Plavecké bazény a fontány
 21. ČSN 33 2000-7-709 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-709: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Přístavy a obdobné lokality – výňatek (Ing. Karel Dvořáček, předseda TNK 22 a člen TNK 76 a autorizační komise ČKAIT)
 22. Cedar Plus – elektroinstalační přístroje ve zvýšeném krytí IP 44 (Jana Kaňovská, Schneider Electric CZ, s.r.o.)
 23. Univerzální rozvodnice Kaedra (Jarmila Kafková, Schneider Electric CZ, s.r.o.)
 24. Praktické poznatky při provádění revizí v jednoúčelových a ve zvláštních objektech, nejčastěji zjišťované závady v prostorech s vlhkostí a vodou – prostory z hlediska úrazu elektrickým proudem zvlášť nebezpečné, technologické provozy a objekty pro bydlení (Milan Dolenský, revizní technik EZ v rozsahu E1/B, Liberec)
 25. Požární ochrana v elektrotechnice 2011 (Plk. Ing. Zdeněk Hošek, Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR)
 26. Požárně odolné skříně (Ing. Ondřej Vosyka, Rittal Czech, s.r.o.)
 27. HFFR kabely z produkce nkt cables (Jan Šenfeld, Specialista zákaznického centra nkt cables s.r.o.)
 28. Požadavky na hromosvodní součásti (Norbert Pfister, Dipl.-Ing.(FH), Claudia Rother, Dipl. Ing.(FH), Siegfried Seger, DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG., Neumarkt)
 29. Blesková válka č. 7 – Hromosvody bez hlavy (Jan Hájek, DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG., organizační složka Praha)
 30. Je možná unifikace ochrany před bleskem? Je možné jednoduše zařazovat objekty do tříd LPS podle jejich druhu, dělat typové hromosvody a určit tak optimální cenu na každý druh objektu? (Ing. Milan Kaucký, Autor jediného SW zdarma pro analýzu rizik dle ČSN EN 62305-2)
 31. Ochrana rodinného domu s výrobky DEHN + SÖHNE (Jan Hájek, DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG., organizační složka Praha)
Staňte se členy LPE Benefit
Získejte přístup k našim sborníkům online zdarma.
Více
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.