Nákupní košík: Zatím prázdný

Sborník č. 48

Základní vyhlášky a předpisy pro projektování v elektrotechnice, rozvaděče 2011

Dostupné varianty publikace

 • 50 Kč
  (43 Kč bez DPH)

Obsah

 1. Zákon 458/2000 – Energetický zákon a jeho základní požadavky na projektování elektroinstalací
 2. Požadavky vyplývající ze Stavebního zákona (186/2006 Sb.) a navazující prováděcí vyhlášky 268/2009 Sb. (OTP) na elektrické rozvody
 3. Vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby – její dopad na elektrické rozvody
 4. Vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a její dopad na projekt a provedení elektroinstalace a autorizované osoby a projektování
 5. Postavení autorizované osoby dle zákona 360/1992 Sb a osob neautorizovaných v projekci elektro (Ing. Karel Dvořáček předseda TNK č. 22 a člen TNK č. 76 a autorizační komise ČKAIT)
 6. Principy základních elektrotechnických norem,informace o nových normách (Ing. Michal Kříž, IN-EL Praha, člen TNK č. 22)
 7. Podmínky pro připojení zařízení žadatele k elektrizační soustavě (vyhláška ERÚ č. 51/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 81/2010 Sb.)
 8. Technické podmínky pro osazení měřicích zařízení regionálních dodavatelů elektrické energie u zákazníků (Václav Macháček, dlouholetý pracovník energetiky – ČENES, o.s.)
 9. Možnosti výkonových jističů pro 21. století (Martin Dostál, Schneider Electric CZ, s. r. o.)
 10. Několik vět z problematiky elektronických komunikací (Ing. Jiří Kliner, viceprezident ČAT (Česká asociace telekomunikací), člen Sektorové rady ICT a zkušební komise TZS ČKAIT)
 11. Kabelové rozvody z hlediska projektů požární bezpečnosti stavby (Ing. Jan Peterek, K.B.K fire, s.r.o.)
 12. Projektová dokumentace elektročásti stavby (Ing. Jiří Horák, autorizovaný inženýr – projekce elektro)
 13. Přepínače sítí (Ing. Mgr. Jiří Kůs, ELEKTROKOMPONENTY AZ s.r.o.)
 14. Požadavky na „Rozváděče nízkého napětí“ z hlediska montáže, výroby a kontroly (Ing. Jiří Sluka, inspektor elektrických zařízení TIČR – pobočka Ústí n. L., Ing. Vladimír Macháček, inspektor elektrických zařízení TIČR – pobočka Ústí n.L.)
 15. Typové zkoušky rozváděčů – ano či ne? (Ing. Josef Malý, Elektrotechnický zkušební ústav s.p.)
 16. Přípojnicové systémy a typově zkoušené rozvaděče (Pavel Škoch, Product Manager, Rittal Czech, s.r.o.)
Staňte se členy LPE Benefit
Získejte přístup k našim sborníkům online zdarma.
Více

Související školení

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.