Nákupní košík: Zatím prázdný

Elektro v praxi - Díl 3

vysoké napětí a výbuchy

Dostupné varianty publikace

 • 200 Kč
  (174 Kč bez DPH)

Obsah

V této publikaci jsou zpracovány výbuchy a vysoké napětí:

Výbuchy:

 1. Elektrické zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru
 2. Elektrické zařízení pro prostory s hořlavým prachem
 3. Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru – všeobecné požadavky
 4. Bezpečnost strojních zařízení - vyloučení nebezpečí od statické elektřiny
 5. Ochranná opatření proti vzniku statické elektřiny
 6. Výbušné atmosféry - revize a preventivní údržba
 7. Požadavky na zajištění bezpečnosti v prostředí s nebezpečím výbuchu
 8. Elektrické zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru
 9. Soubor otázek ke zkouškám

Vysoké napětí:

 1. Rozvody vysokého napětí
 2. Elektrické přístroje v rozvodnách vysokého napětí.
 3. Výkonové transformátory
 4. Vedení vysokého napětí
 5. Ochrana před úrazem elektrickým proudem v VN
 6. Uzemnění el. stanic
 7. Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie
 8. Kovově kryté rozváděče na střídavý proud 1 – 52 kV
 9. Obsluha a práce na elektrickém zařízení VN
 10. Ochrana před úrazem el. proudem v distribuční soustavě
 11. Elektrické silové instalace s AC napětím vyšším než 1 kV dle ČSN 33 3201
 12. Ochranné a pracovní pomůcky
 13. Provoz, prohlídky a údržba rozvoden a transformačních stanic
 14. Zkušebny elektrických zařízení
 15. Soubor otázek ke zkouškám VN
Staňte se členy LPE Benefit
Získejte přístup k našim sborníkům online zdarma.
Více

Související školení

10. 8. - 14. 8. Kurzy revizních techniků elektrických zařízení kategorie E2A Brno 14 950 Kč
24. 8. - 26. 8. Kurzy stávajících revizních techniků elektrických zařízení kategorie E2A Brno 10 850 Kč
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.