Nákupní košík: Zatím prázdný

Revizní technik elektrických zařízení E2A ONLINE

Chcete být revizním technikem? Máme pro Vás online materiály - příručku, která Vás dokonale připraví na zkoušky na TIČR. 

Kurz obsahuje:

 • materiál pro samostudium, který Vám dá odpovědi na všechny otázky z aktuálních testů,
 • ukázkové revizní zprávy,
 • zkušební test - ukázka toho, jak bude zkouška na TIČR vypadat.

Je vhodný pro nové uchazeče o získání osvědčení k revizím elektrických zařízení kategorie E2A i pro ty, kteří jdou na zkoušky znovu po 5 letech (prodloužení platnosti stávajících osvědčení) a ty, kteří rozšiřují rozsah stávajících osvědčení.

Cena online kurzu: 1 300 Kč(1 074 Kč bez DPH)

Jak to vypadá uvnitř?

Obsah kurzu

Co Vás v kurzu čeká?

Podrobně zpracované testové otázky z TIČR - znění odpovědi včetně odkazu na normy či zákony

 • Oblast legislativy souvisící s revizní činnostíseznámení s příslušnými právními předpisy.
 • Oblast nebezpečí úrazu elektrickým proudem - základní pravidla a normativní požadavky při prevenci úrazu elektrickým proudem, používání proudových chráničů Ir 30 mA pro zásuvky do 20A.
 • Oblast všeobecných požadavků na elektrická zařízení - funkce elektrických přístrojů v závislosti na velikosti napětí v sítích nn, identifikaci vodičů, význam zkratových proudů a jištění obvodů, požadavky na nouzové vypnutí, význam bezpečnostních obvodů SELV a PELV, třídy reakce na oheň, pohyblivé přívody a elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).
 • Oblast výroby a montáže rozváděčů a elektrických pracovních strojů - podmínky pro výrobu a montáž rozváděčů z hlediska jejich Ověřování (dříve typové zkoušky TTA) podle novelizovaných harmonizovaných norem z 05-2012 až 02-2013. Používání ověřených modulárních stavebnicových systémů rozváděčů, druhy zkoušek elektrických pracovních strojů z hlediska požadavků na revize el. zařízení, protokoly o zkouškách, bezpečnostní kategorie vypnutí O - 1 – 2 – STOP - Nouzové vypnutí stroje, bezpečnostní podmínky zařízení typů I – II – III.
 • Ochrana před bleskem a atmosférickým přepětím - požadavky souboru harmonizovaných norem ČSN EN 62305 - 1 ed.2: 09-2011, ČSN EN 62305 - 2 ed.2: 02-2013, ČSN EN 62305 - 3 ed.2: 01-2012, ČSN EN 62305 - 4 ed.2: 09-2011 pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny v prostředí bez nebezpečí výbuchu.

Výhoda online kurzu / příručky spočívá v tom, že si Vy sami určíte, kdy se rozhodnete pro studium, v který den, denní či noční dobu, kolik energie a času budete přípravě věnovat. Navíc se k materiálům můžete kdykoli vrátit. Prohlížet je můžete na všech typech zařízení - počítač, tablet, mobilní telefon - informace jsou tak pro Vás dostupné ať už jste v kanceláři, v kavárně nebo někde v terénu (stačí jen připojení k internetu).

V ceně kurzu

 • online příručka revizního technika (kurz) - přístup k materiálům na půl roku
 • vzor revizní zprávy
 • ukázkový test (pro představu, jak vypadá zkouškový na TIČR)

Studujte už za pět minut

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.