Nákupní košík: Zatím prázdný

Zásady pro návrh a projekt trafostanic 2016

Nenechte si ujit školení věnované transformovnám vn

Přednášet bude nejen legendární František Kosmák - ten se bude věnovat normám, jejichž platnost byla ukončena a jejich náhradám. Dozvíte se o:

ČSN EN 33 3201: 11-2002 Elektrické instalace nad AC 1kV, platnost ukončena 1. 11. 2013,

ČSN 33 3240: 10-1987 Stanoviště výkonových transformátorů, platnost ukončena 1. 9. 2014.

Nahrazující normy:

ČSN EN 61 936-1: 12-2011 - Elektrické instalace nad AC 1 kV - Část 1: Všeobecná pravidla − Tato Část IEC 61936 obsahuje minimální požadavky platné pro členy IEC a některé doplňující informace, které zajistí přijatelnou spolehlivost instalace a její bezpečný provoz. Vydání této normy je rozhodujícím krokem k postupnému sladění předpisů všech zemí, týkajícím se navrhování a stavby elektrických silových instalací nad 1 kV. V této normě jsou obsaženy dílčí požadavky na instalace v přenosové soustavě a distribuční soustavě, jakož i dílčí požadavky pro elektrárny a průmyslové instalace. Příslušné zákony nebo právní předpisy, které jsou pod jurisdikcí a mají přednost před touto normou.

ČSN EN 50 522: 12-2011 - Uzemňování elektrických instalací AC nad 1 kV − Tato norma obsahuje kritéria pro návrh, provedeni, zkoušeni a údržbu uzemňovací soustavy, tak, že je provozována podle všech podmínek a zajišťuje bezpečnost osob ve všech místech, kam mají osoby povolen přístup. Uvádí také kritéria, která zajistí, že je udržována integrita připojeného zařízení a zařízeni v blízkostí uzemňovací soustavy. Metody uzemnění uzlu transformátoru, zkratový proud, bezpečnostní kritéria, funkční požadavky. Návrh, provádění a měření uzemňovacích soustav.

ČSN EN 50110-1 ed. 3: 01-2014 - Činnost na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky - Anglické znění (Operation of electrical installations - Part 1: General requirements), byla zrušena 1. 6. 2015

ČSN EN 50110-1 ed. 3: 05-2015 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky - České znění (Operation of electrical installations – Part 1: General requirements). Tato norma nahrazuje s účinností od 2016-02-11 ČSN EN 50110-1 ed. 2 (34 3100): 07-2005 Obsluha a práce na elektrických zařízeních, která do uvedeného data platila souběžně s touto normou.

Štafetu po Ing. Doležalovi převezme Ing. Jaroslav Dlouhý, BETONBAU, s.r.o., který se podělí o poznatky z konstrukce trafostanic. Zaměří se zejména na aspekty související s:

 • obloukovými zkraty,
 • EMC,
 • hlukovými zkouškami,
 • požárně bezpečnostní řešení,
 • bludné proudy, 
 • oteplení,
 • uzemnění.

Trojici přednášejících uzavírá Ing. Radomír Doležal, Schneider Electric Cz, s.r.o. Jeho přednášky nejdříve představí produkty Schneider Electric Cz, s.r.o. související s vysokým napětím, dále představí možnosti rozváděčů vn pro kioskové stanice:

 • Kompaktní rozváděče vn pro kioskové stanice
 • Modulární rozváděče vn pro kioskové stanice
 • Primární rozváděče vn pro kioskové stanice

V další části přednášky se bude věnovat nezávislým ochranám v kompaktních a modulárních rozváděčích. Na konec se můžete těšit na informace o transformátorech a jejich designu.

 • Suché transformátory
 • Olejové hermetizované transformátory

 

Zásady pro návrh a projekt trafostanic 2016

Akce se uskuteční v těchto termínech:

 • 25. 2. Praha, hotel Pramen, Za Černým mostem 362/3, 198 00 Praha
 • 9. 3.  Olomouc, Clarion Congress Hotel Olomouc, Jeremenkova 36  
 • 10. 3. Ostrava Best Western Hotel Vista, Kpt. Vajdy 3046/2,700 30 Ostrava-Zábřeh

Partneři školení:

logo Schneider           

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.