Nákupní košík: Zatím prázdný

Videosemináře

Nově máme v nabídce i unikátní videosemináře – komentované powerpointové prezentace, které nejsou vázány na přesný datum ani čas – Vy sami se tak můžete rozhodnout, kdy se pro studium rozhodnete a jak dlouhou dobu mu budete věnovat.

 

Videoseminář – ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 – norma a řešení specifických situací

Ing. Karel Dvořáček v této prezentaci rozebere důležité informace a zajímavé body z normy, která se zabývá výběrem a zřizováním elektrického zařízení v prostorech obsahujících upevněnou koupací vanu či sprchu s obklopujícími zónami.

Cena: 500 Kč

 

Videoseminář – Rozváděče a úplné kryty - technická příprava a podpora výrobců rozvaděčových skříní

Obsahem je postup technické přípravy výroby malých rozváděčů a úplných krytů, tedy zpracování dokumentace pro uvedení na trh. To je ověření shody dle zák 90/2016 a jeho prováděcí vyhlášky 118/2016 a vydání Prohlášení o shodě.  Stručně je uvedeno ověření návrhu rozváděče dle ČSN EN 61439-1 ed.2 a zdůrazněny výhody využití systému "původní výrobce - výrobce". Dále je popsán postup při sestavení úplného krytu a zdůrazněny rozdíly pro používání rozváděčů a úplných krytů na montáži, například při ukládání na hořlavé látky. Závěrem je popsána technická podpora některých výrobců skříní pro výrobce rozváděčů, s uvedením aktivních odkazů na konfigurátory a podklady umístěné na jejich webových stránkách. Školí Ing. Jiří Horák.

Cena: 500 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.