Nákupní košík: Zatím prázdný

Uskutečnilo se školení pro začínající projektanty

Úvod do projektování elektroinstalací

Dvoudenní akce byla určena technikům, kteří s projektováním začínají, případně přecházejí k projektování z jiné elektrotechnické specializace. Během školení získali začínající projektanti elektrických rozvodů encyklopedické základy nutných znalostí a seznámili se s normativní a legislativní základnou projektantské práce. Všechny potřebné informace zazněly na jediném místě a od lektorů, kteří jsou specialisty v daných oborech.

Odborníci z jednotlivých oborů přednášeli o platných vyhláškách a předpisech, o aktuálních normách ČSN a programech vhodných pro projektování. Nesporně užitečným byl rozbor vztahu projektů elektroinstalace a požárního řešení objektu. V přednáškách byl uveden přehled legislativních požadavků na projekty (také na projektanty) i nutný obsah projektové dokumentace z technické a normativní stránky. Z ryze praktických otázek byly prezentovány základy dimenzování vedení, volby jištění, ochrany před bleskem a přepětím, požadavky požární ochrany. Vše bylo demonstrováno vypracováním jednoduché projektové dokumentace ke stavebnímu povolení.

O své přednášky se s padesáti účastníky podělili: Ing. Karel DvořáčekIng. Jiří KutáčIng. Petr Slavata, Ing. Jan Hlavatý a Ing. Jiří Horák.

Tímto děkujeme jak přednášejícím, tak účastníkům akce a těšíme se na další setkání.

Fotogalerie

Úvod do projektování elektroinstalacíÚvod do projektování elektroinstalacíÚvod do projektování elektroinstalacíÚvod do projektování elektroinstalacíÚvod do projektování elektroinstalacíÚvod do projektování elektroinstalací
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.