Nákupní košík: Zatím prázdný

ÚDRŽBA 2019 - „Management údržby musí být holistický – celek je důležitější než jeho části.“

Zveme Vás na 16. ročník MEZINÁRODNÍ ODBORNÉ KONFERENCE  ÚDRŽBA 2019, která se koná 23. a 24. 10. 2019 na zámku Akademie věd Liblice.

Záštitu MPO udělil konferenci místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA.

Letošní konference je pokračováním v naplňování cílů  České společnosti pro údržbu – prezentovat nové myšlenky a umožnit výměnu zkušeností ke všem otázkám, které souvisejí s managementem péče o hmotný majetek (HM) a zvláště s Údržbou 4.0 strojů a zařízení. Jednání konference obohatí řada pozvaných odborníků v oblasti managementu majetku a jeho údržby z různých zemí. 

Jménem přípravného výboru konference a České společnosti pro údržbu Vás zveme k aktivní účasti a zapojení do odborného programu a diskuse mezinárodní konference ÚDRŽBA 2019. Podělte se o vaše zkušenosti a pomozte zprostředkovat objektivní a aktuální přenos informací o vývoji údržby do průmyslových a jiných organizací, o údržbářských systémech, organizaci údržby a informačních systémech údržby včetně nových pohledů na Údržbu 4.0 ve světě a v ČR. V rámci doprovodného programu mají firmy možnost prezentovat své výrobky a služby, stát se partnerem konference a umístit své LOGO do materiálů konference.

Web akce: https://udrzba-cspu.cz/events/16rocnik-mezinarodni-odborne-konference-udrzba-2019

Česká společnost pro údržbu

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.