Nákupní košík: Zatím prázdný

Tisková zpráva - 25. celostátní setkání elektrotechniků

Naprosto netradičně, ale úspěšně se tato dvoudenní akce konala mimo obvyklé místo, tentokrát v Praze, konkrétně v sále Střední odborné školy stavební a zahradnické. Odstartovalo tak novou etapu této akce, kdy zimní termín bude patřit Brnu (přelom ledna a února) a podzimní CSE se bude konat v Praze (konec září), čímž plníme přání účastníků z předešlých ročníků.

Náplní 25. CSE bylo seznámení s aktuální situací v silnoproudé elektrotechnice a elektroinstalační technice. Pod vedením odborného garanta Ing. Vincenta Csirika vystoupil první den například Mgr. R. Roušar, prezident Elektrotechnického svazu českého s přednáškou o novém Občanském zákoníku, zástupce společnosti OEZ seznámil posluchače s novinkami v sortimentu rozvodnic Distri. Z více teoretických témat tu byla například přednáška Ing. Horáka o problematice dimenzování středního vodiče nebo vyšších harmonických, které se věnoval Ing. Jan Hlavatý.

Druhý den vystoupil Ing. Jiří Sluka z TIČR na téma provozu a revizí elektrických zařízení v prostředí s nebezpečím požáru hořlavých látek, Ing. Dolenský promluvil o kontrolách a revizích náhradních zdrojů elektřiny. Důkladný a velmi zasvěcený byl rozbor připojovacích podmínek jednotlivých energetických společností, který včetně praktických příkladů přednesl pan Václav Macháček. Program akce zakončila přednáška Ing. Dvořáčka o nové normě pro vnitřní elektrické rozvody a o možnostech využívání TNI (Technických normalizačních informací), které evropsky harmonizované normy doplňují o národní specifika, případně výklad detailů tam, kde je originální norma nepříjemně stručná.

Programu 25. CSE se účastnilo skoro 150 zaujatých a ve výsledku spokojených posluchačů. Pozitivní byla také účast zástupců dodavatelských firem. 

Letošní podzimní běh Celostátního setkání elektrotechniků v Praze dokázal, že o aktuální, zasvěcené a srozumitelně prezentované odborné informace je zájem vždy a vždy si dokážou najít dostatek posluchačů. 

Nezbývá, než se těšit na příští běh CSE.

Fotogalerie

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.