Nákupní košík: Zatím prázdný

Školení při MSV 2019 - do konce prázdnin se slevou

Při letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně jsou pro Vás připraveny 3 akce, neváhejte a přihlaste se včas, dokud je místo. Navíc můžete ušetřit při včasném přihlášení!

10. 10. 2019 - Obnova osvětlovacích soustav 

- při objednání do 31. 8. 2019 - ZDARMA. (Při objednání od 1. 9. 2019 - běžná cena 450 Kč). - To pravé pro Vás, pokud Vás zajímá revitalizace osvětlovacích soustav v průmyslových halách - probereme:

 • Desatero pro obnovu osvětlení
 • Aspekty odlišných vlastností svítidel s LED zdroji oproti konvenčním svítidlům (zářivky, reflektory, žárovky)
 • Praktické využití standardizovaných nosných konstrukcí pro osvětlovací soustavy (finanční úspory, rychlost montáže))
 • Ekonomická návratnost investice při výměně konvenčního osvětlení za LED osvětlení (modelový případ)
 • Možnosti ovládání svítidel sběrnicí jako alternativa původního spínání stykači po změně rozložení technologie výroby
 • Kvalifikace pracovníků údržby - vzdělávání pracovníků v údržbě v souladu s normou ČSN EN 15628:2015
 • Údržba soustav nouzového osvětlení, provádění jejich kontrol dle požadavků požární prevence a jejich případná obnova.
11. 10. 2019 - Odběratelské VN trafostanice 

- při objednání do 31. 8. 2019 - běžná cena 450 K, ZDARMA pro členy Benefit LPE, ČKAIT, příslušníky HZS a hosty partnerů akce. (Při objednání od 1. 9. 2019 - běžná cena 950 Kč). - Velká nálož přednášek zaměřených na VN:

 • Spojování uzemnění NN a VN v trafostanici s více transformátory
 • Výchozí a pravidelné revize odběratelských vn trafostanic - nejen teoreticky (ČSN 33 1500 změna Z1, Z4)
 • Poslední trendy v oblasti výkonového NN jištění - Masterpact MTZ
 • Výhody řešení kompaktních kioskových stanic a možnosti jejich konfigurace
 • Bezdrátový systém pro online monitorování provozních podmínek rozvoden VN/NN
 • Systém automatizace ovládání distribučních rozvoden
10. - 11. 10. 2019 - Praktické požadavky směrnic a norem pro bezpečnost strojních zařízení 2019 

- jeden den školení 1000 Kč/ dva dny školení 1600 Kč

10. 10. 2019 - Požadavky na provozovaná strojní zařízení dle NV ČR č. 378/2001 Sb. a směrnice 2009/104/ES, jejich porovnání a aplikaci v praxi

 • Legislativní požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí dle NV ČR č. 378/2001 Sb. 
 • Definice pojmů, požadavků, četnosti kontrol provozovaných SZ a obsah MPBP k provozovanému stroji.
 • Bezpečnost a ochrana zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci dle směrnice 2009/104/ES.
 • Rozdíly mezi NV ČR č. 378/2001 Sb. a ES 2009/104 a jejich dopady na praxi při dovozu strojního zařízení.
 • Provozované SZ - kdy se mění na „nové“ nebo kdy zůstává provozované a právní dopady změn
 • Posouzení bezpečnosti provozovaného SZ a navržení ochranných opatření k zajištění bezpečnosti. Postup a reálné posouzení na základě fotografií skutečného strojního zařízení.

11. 10. 2019 - Základní požadavky na zabezpečení strojních zařízení pomocí optoelektronických ochranných zařízení pro detekci osob a změny v ČSN EN 60204-1 ed. 3

 • Požadavky dle směrnice 2006/42/ES a dokumentace o posouzení rizika
 • Návaznost dokumentace o posouzení rizik podle normy ČSN EN ISO 12100 na návrh el. zařízení strojů a hlavní změny a rozdíly mezi „starou“ ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007 a „novou“ ČSN EN 60204-1 ed. 3:2019.
 • Požadavky ČSN EN ISO 13855 a souboru ČSN EN 61496-1 až 3
 • Provádění měření doběhu optoelektronických ochranných zařízení pro detekci osob u strojního zařízení.
 • Praktický postup při implementaci ochranných zařízení pro detekci osob v praxi.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.