Nákupní košík: Zatím prázdný

Školení při AMPER 2016

AMPER 2016 - 28. Celostátní setkání elektrotechniků

Tři dny nabité informacemi z elektrotechniky, 8 špičkových lektorů, témata od norem až k praktickým příkladům.

Zveme Vás na tradiční jarní elektrotechnický svátek do Brna. Už 28. Celostátní setkání elektrotechniků je v tomto roce rozvrženo do tří dnů. Přednášky se uskuteční v pavilonu P brněnského Výstaviště jako doprovodný program veletrhu Amper 2016. Využijte příležitost a spojte prohlídku exponátů se získáním aktuálních odborných informací. Přihlásit se můžete na jediný den, ale i na celou třídenní akci. Volba je na Vás a účast se rozhodně vyplatí!

Pro účastníky 2 dnů školení je rovněž připravena prohlídka kolektorů města Brna a posezení v pivnici Pod studnou. Nenechte si tuto událost ujít.

16. 3. 2016 - Návrh trafostanic a vnější vlivy

Prvním dnem je středa a tento den jsou přednášky rozděleny mezi navrhování trafostanic a problematiku vnějších vlivů. S tématem navrhování trafostanic přijde Ing. Jaroslav Dlouhý, který probere návrh z pohledu oteplení a ochrany proti bludným proudům. Se stanovováním vnějších vlivů seznámí posluchače Ing. Karel Dvořáček, který probere určení vnějších vlivů podle aktuálních Podnikových norem energetiky, platných i pro zařízení provozovaná ČEPS. Nejčastější chyby, které mohou nastat při stanovení vnějších vlivů vytypoval a jejich přehled přednese Ing. Jan Hlavatý.

17. 3. 2016 - Hromosvody + Ochrana před bleskem

Čtvrteční přednášky jsou všechny věnovány ochraně před bleskem a tedy hromosvodům. Ing. Jiří Sluka přiblíží, jak ochranu před bleskem posuzuje Státní odborný dozor. Na konkrétních příkladech ukáže vhodná řešení a upozorní na typické chyby při montáži a revizích hromosvodů. Vzorové návrhy hromosvodu na projektu rodinného domu a administrativní budovy vysvětlí Ing. Jan Hlavatý a Milan Dolenský přiblíží revizi hromosvodu (revize LPS).

18. 3. 2016 - Nové normy

Na pátek jsme připravili vše, co se týká nových norem pro rok 2016. Přímo z Úřadu pro normalizaci přijde posluchače seznámit s novými normami Ing. Pavel Vojík. Rozdíly ve vybraných normách vyhledal a porovná Ing. Jiří Horák. Na úplný závěr důkladně popíše a objasní všechno okolo kolaudace elektrických instalací František Kosmák.

Po tři dny se můžete prostřednictvím našich lektorů seznámit s nejnovějším technickým vývojem, novými normami i vybavením pro odborníky v silnoproudé elektrotechnice. 

Podrobný obsah přednášek i s časovým rozvrhem najdete ZDE

 

Fotogalerie

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.