Nákupní košík: Zatím prázdný

Pojďte na školení Vysoké napětí 2015

Zveme Vás do Českých Budějovic na dvoudenní školení Vysoké napětí 2015. Jak už název napovídá, uslyšíte o všem, co se napětí nad 1000 V. Ve dnech 17. a 18. června Vás naši lektoři seznámí s tím nejdůležitějším z projektování, výstavby, provozu a revizí elektrických zařízení vysokého napětí. Školení je úzce specializované, není určeno začátečníkům, ale elektrotechnikům, kteří se v oboru již nějakou dobu pohybují a nechtějí ztratit krok s aktuálním vývojem techniky i legislativy.

První den přednášek zahájí Ing. Pavel Kraják ze společnosti ČEZ Distribuce. Má připravený přehled související legislativy i platných norem, včetně seznámení s Energetickým zákonem a na něj napojenými vyhláškami. V oblasti vysokého napětí hrají důležitou úlohu Podnikové normy energetiky (PNE). Přestože jde o veřejné dokumenty, dostupné na webu, nezaškodí se s nimi seznámit. Zde k tomu bude příležitost.

Navazující vystoupení Petra Pětiokého a Miloše Svatoše řeší časté rozpory mezi optimálním stavem, daným platnou legislativou, normami PNE i ČSN, předpisy výrobců zařízení na jedné straně a drsnou realitou české energetiky na straně druhé. Tyto rozpory se objevují především v revizních zprávách, včetně absence revizních zpráv, ztracené dokumentace, nebo dokonce provozování zařízení, která by měla být vyřazena z provozu. Současně se oba přednášející snaží přinést i zcela praktické návody na řešení popsaných rozporů.

Samostatná přednáška Petra Pětiokého bude věnována ekonomickému rozboru případného zřízení vlastního zařízení na úrovni vysokého napětí. Porovná ekonomickou výhodnost vlastního zařízení a potenciální zájemce provede celým procesem administrativní i technické přípravy stavby vn zařízení. Součástí bude i nákladové vyhodnocení vzorového řešení.

Závěrečnou přednáškou prvního dne akce bude pohled Ing. Karla Dvořáčka na legislativní požadavky vztahující se k energetické náročnosti výrob, provozu budov. Vysvětlí, kdo to je energetický manažer s evropskou certifikací a jaké jsou možnosti získat tuto certifikaci v České republice.

Zahajovací přednáškou druhého dne bude přehled norem ČSN, jejichž platnost byla ukončena a norem, které je nahrazují. František Kosmák osvětlí tuto aktuálně dosti spletitou problematiku. Oblasti působnosti zrušených a nově platných norem se liší, neodpovídají si zcela přesně. Právě tato přednáška by měla pomoci posluchačům získat nadhled nad problematikou a správně se v ní orientovat.

Dvoudenní, informacemi nabitý program zakončí přednáška Jana Odlase, který probere tvorbu místních provozních přepisů, přidá opakování o vytvoření příkazu B a zrekapituluje práva a povinnosti osoby odpovědné za elektrické zařízení.

Celý dvoudenní program je určen specialistům na elektrická zařízení vysokého napětí. Pro zájemce je připravena i atraktivní praktická část – tou je návštěva Jaderné elektrárny Temelín včetně strojovny hlavního výrobního bloku. Prohlídka JETE proběhne po skupinách, první část ve středu 17. 6., druhá skupina ve čtvrtek 18. 6. Na tuto prohlídku je nutné se předem přihlásit!

Přihláška a více informací zde

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.