Nákupní košík: Zatím prázdný

Oznámení z TIČR - příjem žádostí a zkoušky opět "v běhu"

Informace pro žadatele o prověření odborné způsobilosti ve smyslu zákona č. 174/1968 Sb. za účelem vydání osvědčení

Prověřování odborné způsobilosti je znovu spuštěno ke dni 20. 4. 2020. Ve stejný den se opětovně spouští přijímání žádostí o prověření odborné způsobilosti a vydání osvědčení.

Přednostně budou přezkušováni žadatelé, kterým skončila platnost osvědčení.

Prosíme žadatele, aby při vyplňování žádostí o prověřování odborné způsobilosti za účelem prodloužení platnosti osvědčení vyplňovali v žádostech i kolonku s číslem původního osvědčení včetně data jeho vydání, z důvodu snazší identifikace platnosti osvědčení a třídění žádostí pro plánování termínů zkoušek. Děkujeme.

Hygienické opatření při provádění prověřování odborné způsobilosti:
- Žadatel nebude ke zkoušce připuštěn v případě, že nedodrží hygienická opatření. Roušku musí mít žadatel nasazenou po celou dobu trvání zkoušky.
- V případě, že při přezkoušení u žadatele nebudou na místě zkoušek zajištěny hygienická opatření, inspektor má právo odmítnout provedení zkoušky.

Více viz stránky: https://www.ticr.eu/

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.