Nákupní košík: Zatím prázdný

Oznámení TIČR

Dne 23. 3. 2020 vydala organizace TIČR následující oznámení.

V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění SARS-CoV-2(COVID-19) a mimořádnými opatřeními k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění, se Technická inspekce České republiky, organizace státního odborného dozoru, rozhodla až do odvolání zavézt tato opatření:

POZOR: důležité informace k prověřování odborné způsobilosti za účelem vydání osvědčení:

  • Osoby, jimž skončila platnost osvědčení během nouzového stavu, mohou na území České republiky vykonávat činnosti v příslušném rozsahu tohoto osvědčení, a to po dobu trvání nouzového stavu.
  • TIČR pozastavuje do ukončení nouzového stavu příjem žádostí o vydání osvědčení.
  • TIČR pozastavuje do ukončení nouzového stavu provádění ověřování odborné způsobilosti.
  • po ukončení nouzového stavu, bude bezodkladně obnoveno přijímání žádostí o vydání osvědčení,
  • přednostně budou vyřizovány všechny podané a nevyřízené žádosti evidované v systému TIČR, před a během období platnosti nouzového stavu. TIČR zajistí projednání nových termínů konání zkoušek s žadateli.

Více viz: https://www.ticr.eu/

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.