Nákupní košík: Zatím prázdný

Nové akce na léto

  • ČSN EN 50110-1 ed. 3 - Základní zásady, provozní a pracovní postupy pro práce bez napětí, s napětím a v blízkosti živých částí. Práce při údržbě. TNI 34 3100 - komentář k třetí edici ČSN EN 50110-1 ed. 3. Technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti při práci na vypnutém elektrickém zařízení vn a v blízkosti živých částí - zajišťování pracoviště, požadavky ke splnění při použití příkazu "B". Přihlášení a detaily >>

Dopad vnějších vlivů na projektanta, zřizovatele a revizního technika vycházející ze současných předpisů a praxe - 16. 7. 2020 - Brno

  • Zajištění platnosti určených vnějších vlivů. Nové předpisy v oboru. Projekt elektroinstalace. Realizaci projektu. Povinnosti provozovatele. Kdo je oprávněn vyhodnotit, zda je nutné aktualizovat Protokol o určení VV při změně? Přihlášení a detaily >>

Požární bezpečnost fotovoltaických elektráren - 21. 7. 2020 - Brno

Obsah projektové dokumentace - 12. 8. 2020 - Brno

  • co určuje obsah projektové dokumentace? Nad/standardní činnosti projektanta. Výpočty osvětlení. Protokol o určení vnějších vlivů. Analýza rizika. Schémata rozváděčů. Výkresy uzemnění a ochrany před bleskem. Časté chyby a nedostatky. Přihlášení a detaily >>

 
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.