Nákupní košík: Zatím prázdný

LPE na MSV 2014

Konání Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně se ukázalo jako skvělá příležitost seznámit elektrotechniky se specifickými požadavky, souvisejícími s elektrickými zařízeními zabudovanými do strojních zařízení a výrobních linek. Jde o velmi rozsáhlé téma, které se podařilo vměstnat do tří jednodenních akcí v prvních říjnových dnech. Přednášky zazněly přímo na brněnském Výstavišti v pavilonu P a přilákaly téměř 250 účastníků.

Bezpečnost elektrických strojních zařízení

První říjnový den se v sále P4 uskutečnila i první z přednášek při MSV 2014. Přednášející, Ing. František Valenta se zaměřil na výrobní stroje, složitá technologická zařízení včetně výrobních linek, se zvláštním důrazem, na rozváděče v těchto systémech zabudované. Přes osm desítek posluchačů se seznámilo s aktuálním stavem legislativy v EU i v ČR. Zazněly základní požadavky na bezpečnost elektrických zařízení i požadavky na kontroly a revize. Všem přítomným technikům určitě pomůže velmi důkladný rozbor rozdílů v požadavcích na rozváděče pro stroje a pro domovní instalace.

Pro zájemce, kteří o tuto jedinečnou akci přišli, je připraven sborník z tohoto školení.

Od pondělí 13. 10. 2014 jej můžete objednávat na http://www.lpelektro.cz/publikace.

Údržba elektrických strojních zařízení

Doprovodný program veletrhu se 2. 10. 2014 zaměřil na problematiku údržby EZ. Přednášejícími tentokrát byli Ing. Sluka z TIČR a revizní technik EZ Ing. Charvát. Věnovali se legislativním a technickým předpisům pro výrobní a montážní linky. Zevrubně probrali pravidla platná pro údržbu, kontroly, prohlídky a revize. Cenné byly rady, jak vypracovat dokument označovaný legislativou jako Místní provozní předpis.

Program pokračoval přednáškou Bohumíra Haleše ze společnosti Lapp Kabel, který informoval, jak jinak o kabelech a kabelové konfekci z produkce společnosti Lapp. Tentokrát byly na programu kabely pro pohony, servopohony a příbuzné informace.

Také z tohoto školení jsou dostupné přednášky ve Sborníku prezentací č. 2.

Od pondělí 13. 10. 2014 jej můžete objednávat na http://www.lpelektro.cz/publikace.

Povinnosti výrobce rozváděče dle LVD

Trojlístek školení při MSV zakončil v pátek 3. 10. 2014 Ing. Josef Honzík ze společnosti Instalace Praha. Stovce zájemců vysvětlil prakticky vše okolo rozváděčů, přinejmenším z legislativní stránky. Začal povinnou dokumentací, kterou musí výrobce rozváděč vybavit a vysvětlil, jak má vydat Prohlášení o shodě. Dále se věnoval novému souboru norem ČSN EN 61439, který platí teprve od letošního roku. Pro účastníky akce bylo velice užitečné také seznámení se zjednodušeným postupem vystavování Prohlášení o shodě pro malé (bytové) rozvodnice s využitím dokumentů a typových zkoušek poskytovaných výrobci rozvodnic.

Sborník z akce, která zaplnila sál je od pondělí 13. 10. 2014 ke koupi na http://www.lpelektro.cz/publikace.

Podle počtu zúčastněných i podle jejich pozitivních ohlasů je zřejmé, že spojení strojařských a elektrotechnických témat s Mezinárodním strojírenským veletrhem zabralo a osvědčilo se. Do budoucna se nabízí propojení elektrotechnických témat i s jinými specializovanými veletrhy.

Reakce účastníků přednášky byly velmi pozitivní

pan Bolehovský napsal: Děkuji za výborné školení. Školení bylo velmi pěkně připraveno a školitel byl vynikající, dobře nás provedl džunglí norem. Zaujal mě, tak že se mi nepovedlo usnout a to se mi stává při delších školeních často.

Další reakce (p. Chadim): Dobrý den, školení s panem Valentou bylo moc pěkné. Když je přednášející takových kvalit, umí to dobře podat, s energií a zájmem, tak je to radost na takovém semináři být. Není to zkrátka žádný „uspávač hadů“.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.