Nákupní košík: Zatím prázdný

Listopadová školení s LPE

Listopad a školení 
- snad nikdy nebyl výběr tak široký 
LOGO

Bezpečnost strojních zařízení, dimenzování přístrojů, EPS, "požárničina", fotovoltaika, SICHR, osvětlení, Ex, přepětí... vybírat máte z čeho, tak pojďte s námi na školení:

Nová a provozovaná strojní zařízení

  • 13. 11. - NOVÁ SZ - požadavky a uvádění na trh nebo do provozu dle směrnice 2006/42/ES
  • 14. 11. - PROVOZOVANÁ SZ - požadavky a jejich uvádění do souladu s požadavky NV ČR č. 378/2001 Sb. 
13.-14.11. Praha, hotel Pramen
2500 Kč - 2 dny / 1500 Kč - 1 den  / SLEVA 300 Kč pro Benefit LPE a ČKAIT
 

Montáže, opravy a revize EZ a instalací v Ex

  • školí: Ing. Jiří Sluka a Milan Dolenský
  • legislativa pro instalace a EZ v prostředí s nebezpečím výbuchu
  • revize a vzorová revizní zpráva
  • praxe a nejen to, co vyčtete!
28.11. Praha, hotel Pramen
 
1550 Kč / SLEVA 300 Kč pro členy Benefit LPE, ČKAIT, HZS

Rozváděče 2 x v Praze

 

Hromosvody a uzemňování prakticky

  • 19.11. - Revize hromosvodů, ukázka postupu a zpráva o revizi, lhůty kontrol...
  • 20.11. - Návrh řešení vnější ochrany, vzdálenost "s", návrh hromosvodu...
  • 23.11. - Návrh soustavy uzemnění a pospojování...

19.-23.11. Praha, učebna ÚNMZ

A co dalšího?

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.