Nákupní košík: Zatím prázdný

Kurzy ČSPÚ

Pojďte na odborné kurzy, které pořádá Česká společnost pro údržbu, z.s.

Kurzy naplňují požadavky normy ČSN EN 15628:2015 Údržba - kvalifikace pracovníků údržby

Manažer údržby (ročník 2019/20 začíná 31.10.2019)

Cílem vzdělávání a tréninku Manažer údržby je seznámit účastníky kurzu se základními požadavky managementu majetku obecně, a strojního zařízení zvláště, včetně všech aspektů managementu údržby. Účastníci dostanou odpovědi nejenom z oblastí organizace a řízení údržby, provozní spolehlivosti strojů, technologie udržování, diagnostiky a oprav a počítačové podpory řízení údržby, ale mnoha dalších. Během kurzu je kladen důraz na uplatňování zásad ekonomického myšlení v managementu údržby.

Kurz Manažer údržby je akreditovaný MŠMT a zakončený certifikátem, a je možné jej využít pro rekvalifikaci pracovníků.

Více info >>

Mistr údržby (ročník 2019/20 začíná 07.11.2019)

Cílem vzdělávání a tréninku Mistr údržby je seznámit účastníky kurzu se základními požadavky na práci mistra údržby. Účastníci budou mimo jiné proškoleni v otázkách z oblasti organizace a řízení údržby, motivace pracovníků, provozní spolehlivosti strojů, technologie udržování, diagnostiky a oprav, a počítačové podpory řízení údržby.

Více info >>

Technik údržby (ročník 2020 začíná 03.01.2020)

Cílem vzdělávání a tréninku Technik údržby je seznámit účastníky kurzu  se základními požadavky a znalostmi uplatňování nástrojů podporujících správný management údržby. Kurz Technik údržby je harmonizován s kurzem Manažer údržby (MÚ) tak, že je umožněno absolventům TÚ pokračovat v nástavbovém studiu a získat plnohodnotný certifikát MÚ v některém z následujících běhů.

Více info >>

* Všechny uvedené kurzy jsou harmonizované s požadavky Evropské federace národních společností pro údržbu (EFNMS).

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.