Nákupní košík: Zatím prázdný

Jak vypadalo 30. Celostátní setkání elektrotechniků

Tradiční dvoudenní školení - 30. Celostátní setkání elektrotechniků se v březnu uskutečnilo v rámci Mezinárodního veletrhu Amper 2017, v Pavilonu P brněnského Výstaviště.

Na školení se sešlo téměř 180 techniků, kteří se v praxi zabývají silnoproudou elektrotechnikou, konkrétně elektroinstalační technikou (ať už jde o projektanty nebo montážníky a pracovníky údržby, revizní techniky, pracovníky technické podpory prodejních organizací nebo inspekčních a auditorských firem).

Úvodní přednáška prvního dne baly věnována nejnovějšímu vývoji v elektrotechnické normalizaci a související legislativě. Seznámení proběhlo formou porovnání dosavadních a nově zaváděných předpisů. Přednášel Ing. Jiří Horák, dlouholetý konzultant v oboru elektroenergetiky a metodik LPE, s.r.o.

Dalším tématem baly nově vydaná norma ČSN 33 2000-6 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize. Norma vstupuje v platnost od 1. 4. 2017, tedy prakticky okamžitě. Do 1. 6. 2019 bude platit v souběhu s původním zněním normy, ovšem právě revize elektrických instalací by měly probíhat podle posledního stavu legislativy. Znalost této normy je nezbytná především pro projektanty a revizní techniky. Obsah normy přiblížil účastníkům školení Milan Dolenský, který sám působí jako revizní technik.

S tématem nejčastějších chyb v revizních zprávách elektrických zařízení navázal Ing. Jiří Sluka, sám dlouholetý inspektor TI ČR. Jakkoliv je řeč norem jednoznačná a zřetelná, existují typické chyby, které se dlouhodobě a opakovaně v revizních zprávách objevují. Znalost těchto problémových situací by měla revizním technikům i těm, kdo si revizní zprávy objednávají (a platí za ně) pomoci pracovat efektivně, bez nepotřebných oprav a opakovaných revizí.

Kabely a kabelová technika jsou nedílnou součástí všech elektrických instalací. K výběru správného kabelu nestačí pouze zvolit dostatečný průřez. Normy určují zkušební napětí, chování kabelů za extrémních podmínek požáru, přetížení, moderní kabely by neměly zhoršovat elektromagnetickou kompatibilitu celé instalace a je toho ještě mnoho, co je třeba ohlídat při projekci. Toto vše se snažil shrnout Ing. Jan Hlavatý, specialista na projektování silnoproudých rozvodů.

Poslední přednáška prvního dne od Františka Kosmáka se zaměřila na stále aktuální problematiku ochrany před úrazem elektrickým proudem, jak ji definují nová vydání norem ČSN EN 61140 ed. 3:2016, platná od 1. 11 2016 a ČSN 35 4185:2016 Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou, platná od 1. 2. 2016. Tato přednáška ukončila odborný program prvního dne školení. Dále měli účastníci možnost prohlédnout si expozice veletrhu AMPER 2017 a ve večerních hodinách byla pro všechny připravena prohlídka kolektorů města Brna a posezení v blízké pivnici.

Zahajovací přednáška druhého dne školení se orientovala na legislativní a normativní požadavky ochrany před bleskem a přepětím. Zkušenosti a požadavky TIČR zde prezentoval Zdeněk Rymeš, inspektor Technické inspekce ČR. Nové normy, věnované navrhování přepěťových ochran rozebral a s teoretickým i praktickým hlediskem seznámil účastníky revizní technik Radoslav Rieger. Poslední přednáškou celého školení bylo vystoupení Ing. Leoše Koupého ze společnosti Illko, s. r. o., který se věnoval postupům při měření na přepěťových ochranách. Ing. Koupý se ve své činnosti zaměřuje na měřicí přístroje a výběr vhodných přístrojů pro konkrétní typ měření. Jeho přednášku by si neměli nechat ujít revizní technici, kteří zvažují pořízení nového vybavení pro svoji práci.

Pokud Vám akce unikla, můžete si přednášky projít ve sborníku - objednávejte zde: Sborník prezentací č. 47

Věříme, že účatníci načerpali mnoho potřebných a užitečných informací a již nyní připravujeme další setkání, které se uskuteční na podzim v Praze.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.